Ергенски данък

Старческата деменция при журналист доведе до обсъждане на темата за нехуманен, безсмислен и неефективен данък

0
14630

Съществуват множество данъци върху бездетността, прилагани през вековете. Такива има дори в зората на Римската империя, въведени от първия император (Август). В Средновековието такива се срещат в Османската империя, като наследство от стари Византийски данъци по завладени от турците земи. По времето на фашизма в Италия (Бенито Мусолини) се срещат подобни данъци, такива спорадично са въвеждани в Германия и Англия, но в най-новата история са наложени от Йосиф Сталин на всички комунистически държави. В България този данък е въведен с Указа за насърчение на раждаемостта и многодетство, обнародван в края на м. юни 1951 г. и влизащ в сила от 01.7.1951 г. Ергенският данък е в размер на 5% върху доходите на всички «неоженени, неомъжени, овдовели, семейни и разведени без деца, на възраст от 21 до 45 год. за жените и до 50 години за мъжете». Указът освобождава онези, които имат загинали деца във Втората световна война или в борбата срещу фашизма. Освобождава и онези, които сключат брак – до 1 година от сключването му, както и до две години от смъртта на дете. Освобождават се и «учащите се в средните и висшите училища на възраст до 25 години, ако не получават доходи». Задължително е да се подчертае, че родителите, чиито деца са починали плащат ергенски данък, което е още едно свидетелство за жестокостта на този данък. С ПМС № 61 / 28.12.1967 г., в частта, озаглавена „Материално поощрение“ се увеличава двойно този данък със следната норма: «за неомъжените и неоженените над 30-годишна възраст, както и за семейните без деца след 5-годишен брак размерът на този данък да се увеличи от 5 на 10%». На 01.1.1968 г. влиза в сила Указа за насърчаване на раждаемостта (обнародван на 23.2.1968 г.), който не променя нищо по ергенския данък, но в чл.11 (2) разпорежда издаването на правилник за приложението му. В този правилник ергенският данък, очевидно не изпълнил целите си, се увеличава драстично: «5 % за лицата от 21 до 30 навършени год., 10 % за лицата от 30 до 35 навършени год. и 15 % за лицата над тази възраст. Данъкът се събира до навършване на 45 години от жените и на 50 години от мъжете». Този път семейните се освобождават от този данък до 3 год. от сключването на брака, но за пръв път в този човеконенавистен данък се появява „човечност“, от него се освобождават и: «родителите, чиито деца са починали или са мъртвородени; слепите, глухите и лицата с установена група инвалидност или установена стерилност. Ако тези лица са семейни, освобождават се от данък и двамата съпрузи». На 01.1.1968 г. социализмът започва да показва някакво „човешко лице“ и великодушно освобождава хората, които не могат да има деца по медицински причини.
Публикацията в основата на ажиотажа е от Валери Найденов във в. 24 часа, „Защо България се е оженила за смъртта“, може да намерите тук. Точно заради нея давам тази подробна справка за историята на данъка, тъй като има явни разминавания в тезите на г-н Найденов с правните норми1.

Натализъм

Не са един и двама диктаторите увлечени по натализма – течение, което има за цел да насърчава раждаемостта и родителството. В общия случай основната идея е продължаването на човешкия род, но на практика никога не е имала такова измерение, почти винаги е имала расистки или идеологически подбуди. В началото на XX в. в ЮАР е въведена с цел насърчаване раждаемостта при бялата раса, а в Социалистическия лагер се въвежда от най-големия сатрап – Сталин. Голям успех жъне сериалът по HBO „История на прислужницата“ по едноименния антиутопичен роман на Маргарет Атууд, който третира съвсем различни проблеми, в основата на които е невъзможността за раждане. В тоталитарната държава Гилиад на партийните другари, чиито съпруги не могат да раждат, са им осигурени прислужници, които да „продължат рода“, макар и не в онзи биологичен смисъл, а в идеологически. Адолф Хитлер е изпращал в газовите камери недъгави и инвалиди, защото са били безполезни и са товарели бюджета му с излишни социални разходи. Ергенският данък се родее точно с този фашистки прийом, защото има за цел да накаже гражданите с икономически средства за това че нямат деца, независимо от причината – медицинска (стерилитет), нежелание (поради вероятност от малформации или др. генетични причини) или като израз на свободната воля / поведение на индивида, заради единствената „светла“ идея, че родът трябва да бъде продължен (арийска, африканерска, съветска или каквато и да е друга фиксидея).
Натализмът не е универсална ценност и не може да се налага с всякакви средства върху населението, което има право на избор и на изразяване на свободната си воля в този аспект.

Икономическа природа на ергенския данък

Ергенският данък няма икономическа природа, той спада към т.нар. „данъци върху индивида“, какъвто например в Средновековието е бил поголовният данък. Неговата природа е преди всичко идеологическа и почива на притчата за „тоягата и моркова“, той е типичен пример за прилагане на репресия, където много по-добри резултати биха се получили от насърчаването. Икономическите системи, където трудът е най-важното, понякога единствено, задължение, са абсолютно неефективни. Точно такъв е робският труд, чиято замяна е довела до бурно развитие на икономиката и човечеството. Хронологията на ергенския данък, дадена в началото на изложението, подсказва неговата неефективност, от една страна, и антихуманност, от друга. Постоянното му увеличаване, подсказващо неефективност като мярка за насърчаване на раждаемостта (никога не е била фискална мярка), докрай не е довела до изпълнение на целите и е бил заменян с поощрителни мерки (еднократни помощи, месечни плащания и добавки, т.н.). В годините на „по-зрял социализъм“, от обхвата на данъка се изключват някои групи по медицински показания, което пък говори за осъзнаването на неговата нехуманна природа.

Повдигането на въпроса за т.нар. ‚ергенски данък‘ насочва към несъстоятелността на неговите апологети. Те живеят в наши дни само хронологически, а исторически, антропологически и интелектуално се намират около Средновековието.

Бележки

  1. В деня на влизане в сила на Указа за насърчаване на раждаемостта, на Валери Найденов му остават малко по-малко от 6 мес., за да навърши 21 год. {б.ред.}

Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here