Едно култово интервю на Никола Филчев

Поредното шоу по драматизация на Гешов стана причина да се търси един много умен и неуравновесен български юрист, който да говори за приватизацията, давността и правосъдието

20805

На 13.2.2020 г. в студиото на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, в предаването „12+3“, на водещата Снежана Иванова гостува ексглавния прокурор Никола Филчев (71 год.) по темата за поредната проверка без последствия от поредния главен прокурор на приватизацията (оригиналът тук). Предлагаме Ви пълния скрипт на интерюто:

Водеща, интервюираща Снежана Иванова, Сн.Ив.: Главният прокурор Иван Гешев възложи на ДАНС да направи пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол, от отговарящите за това министерства, агенции и др. държавни ведомства – това съобщиха вчера от прокуратурата. Проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, плащанията по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационен надзор. Проф. Никола Филчев, главен прокурор от 1999 до 2006 г. е гост в студиото на 12+3. Поканихме го, защото той е първият Главен прокурор, който говори за „престъпна приватизация“. Добър ден, проф. Филчев!

Интервюиран Никола Филчев, Н.Ф.: Добър ден!

Сн.Ив.: Как оценявате инициативата на главния прокурор Иван Гешев? Има ли смисъл от нея, имайки предвид че всеки главен прокурор след Вас се занимава с ревизия на приватизационните сделки? Сотир Цацаров, ще припомня за нашите слушатели също…

Н.Ф.: Ситуацията е уникална и главния прокурор Гешев трябва да бъде поздравен за неговата решителност да възстанови справедливостта в обществото. Уникалното е, че днес той се ползва с подкрепата на изпълнителната власт. И второ, че тази изпълнителна власт има политическата воля да бъдат наказани виновниците за хайдушкото разграбване на българската държава по времето на управлението на Костов и на Кобурга.

Сн.Ив.: Голяма подкрепа той получи вчера в Народното събрание, от всички парламентарни групи – всички искат ревизия на приватизационните сделки, какви обаче проблеми ще срещне, защото никой от юристите ааа не е оптимист, че ще се стигне до някъде?

Н.Ф.: Трудности ще има, разбира се, от организационен характер. Нужна е методика, обща методика, която да се прилага от всички проверяващи органи, но основният юридически проблем е проблемът за давността. След като е изтекла давността за преследване на дадено престъпление, може ли да се увеличи тази давност? И по-нататък, да се придаде обратна сила на това увеличение?

Сн.Ив. (прекъсва го): Говорят за промени в Конституцията. Миналия път, при проверката на Сотир Цацаров също имаше такива нагласи. А-а-а сега в тази посока като че ли се върви. Това ще помогне ли?

Н.Ф. (продължава мисълта си отпреди): Това не е възможно да стане посредством изменение на закона, тъй като има основен принцип в НК, който забранява да се придава обратно действие на по-тежкия, по-неблагоприятния закон. Очевидно, че трябва да се търси решение на конституционно равнище, но… тогава идват принципите на правовата държава, които са общовалидни за ЕС и са задължителни за всички страни-членки на ЕС. Единият от тях е ‚принципът за правната сигурност‘ и съгласно този принцип не може да се влошава положението на гражданите с обратна сила, но веднага казва Европейската комисия1: може по изключение, ако това е нужно, според тяхната формула за постигане на целта, и второ, ако бъдат съобразени правата на засегнатите лица. В заключение, по този въпрос: възможно е да се промени Конституцията и да се увеличи давността, и да се придаде обратна сила, но това е на границата. Това е преценка за целесъобразност. Това ни казва един от основните принципи на правовата държава: може, но по изключение!

Сн.Ив. (прекъсва го): Познавайки системата тогава, вярвате ли, че ще се стигне до нещо и че виновните ще си понесат последствията?

Н.Ф. (започва преди водещата да е завършила изречението си): Какво аз вярвам – няма значение! Но ще ви кажа, че преди 30 год. подобен опит имаше в нашето законодателство: веднага след 90-та год. новодемократите, за да се търси отговорност на убийците, за лагерите в Белене и Ловеч, увеличиха давността за убийство на 2 или повече лица от 20 год. я направиха 35. 20 бяха изтекли, но 35 не бяха изтекли. Идеята, целта беше по този начин да се накажат убийците в тези концентрационни лагери Белене и край Ловеч… Скравена. Аах…

Сн.Ив. (прекъсва го): И резултата?

Н.Ф.: Резултатът беше отрицателен. Това противоречи казах на основен принцип на НК, ааа тогава главният прокурор Мартин Гунев направи искане за тълкуване пред Върховния съд, аз бях докладчик като съдия във Върховния съд – отказахме. Той не посмя да внесе обвинителен акт и си даде оставката. Тогава вече постъпи като главен прокурор Иван Татарчев. По негово време той внесе обвинителен акт, но военната колегия на Върховния съд на практика осуети разглеждането на това дело.

Сн. Ив.: Сега аз казах всъщност в началото, че Ви поканихме, защото Вие сте първият главен прокурор, който се опитва да прави ревизия. Вие до какво стигнахте при Вашите опити, защото говорите за „престъпна приватизация“, а в същото време ъъх, нали, няма осъдени. Или поне тези, които са сочени за приватизаторите?

Н.Ф. (след дълбок размисъл): първо трябва да видим има ли престъпление. Това е, което аз искам да Ви кажа: има ли извършени престъпления или не? Приватизацията на Иван Костов, тогава беше извършена, беше извършена при липса на ясни правила, а често и против правилата. Разпродадоха се държавни обекти на силно занижени цени. Например: Кремиковци беше продаден за $1, действителната му стойност е $1 млрд.

Сн.Ив. (прекъсва го, говори върху него): Имало големи задължения специално за Кремиковци…

Н.Ф.: …авиокомпания Балкан… ама сега моля Ви се, не ставайте адвокат на г-н Костов. Трябва да се запишете в неговата партия, ако така ще ми опонирате.

Сн.Ив. (прекъсва го, говори върху него): Не, напротив…

Н.Ф. (прекъсва я): Вие ме попитахте за престъпленията и ако искате да Во говоря, ми дайте възможност да говоря.

Сн.Ив.: Казвам аргументите, които се изтъкват от другата страна, че…

Н.Ф. (прекъсва я): Първо ще чуете какво аз ще ви кажа, а за аргументите вие си мислете. Второ, националната компания Балкан беше продадена за $150 хил., а действителната й цена е над $100 млн. БТК беше продадена на офшорна фирма за 200 млн. при Кобурга, действителната й стойност е 1,5-2 млрд. В крайна сметка, при управлението на Костов беше приватизирано държавно имущество за $30 млрд., а срещу него държавата получи реално едва $3 млрд.

Сн.Ив. (прекъсва го, говори върху него): Добре, Вие като сте знаели всички тези…

Н.Ф. (не спира да говори): в резултат на мафиотската приватизация България се превърна в най-бедната страна, аа-а в най-необразованата, най-болната. Затова ви казвам: управлението на Костов е катастрофа. Той превърна тази приватизация в хищническо разграбване…

Сн.Ив. (прекъсва го): Добре! Вие като сте знаели всичките тези неща, защо не направихте…

Н.Ф. (продължава): какво е…

Сн.Ив. (продължава): ако през Гешев в момента има фактора давност…

Н.Ф. (прекъсва я): Разбрах Ви въпроса – ще Ви отговоря.

Сн.Ив. (продължава): …при Вас не е имало този фактор и сте можели да вкарате всички престъпници в затвора.

Н.Ф.: Говорите доста некомпетентно. Първо, Костов промени ГПК и отне правото на прокуратурата да иска от съда разваляне на незаконните приватизационни сделки. Второ, когато Прокуратурата отказва да обслужва приватизатора Костов, лично ме моли на среща в ъъъъ там, че му е по-скъпа приватизацията от децата ъъъ, тогава му казах – че няма да служа нито него, нито на управляващите, а на Закона и на държавата. Тогава той се опита да превърне Прокуратурата в агенция към МС, ако това Ви говори нещо, чрез своите съюзници, там коалиционни партньори и т.н. Стана голям скандал! И му казах: това ще го направиш, защото имаш конституционно мнозинство2, но преди това ще стане нещо друго… нали… и какво – не искам да го говоря в ефира на националното радио.

Сн.Ив. (прекъсва го): Добре, ще може ли…

Н.Ф. (продължава): Затова се наложи (по-тихо, към водещата: слушай какво ти казвам!) затова се наложи…

Сн.Ив. (прекъсва го): Нека да спазваме добрия тон и начина по който се провеждат интервютата…

Н.Ф. (върху нея): затова се наложи…

Сн.Ив. (върху него): В крайна сметка, не водим монолог, а диалог…

Н.Ф.: Не, ако ти ще ме прекъсваш – ставам и си заминавам. Затова се наложи да сезирам Конституционния съд, който прие Решение № 3 от 2003 г. и заяви: конституционният модел на държавата, в т.ч. и относно съдебната власт, може да се променя само от Велико народно събрание. Трети пример, когато прокуратурата извика неговия съдружник и ортак от Разград Никола Николов – шеф на някаква комисия в парламента, само да го разпита в рамките на една предварителна проверка, Костов вдигна вой до Бога – свика ъаъ ръководството на управляващата партия, излезе (с) декларация и я чете по телевизията. Декларацията гласи: прокуратурата… ние заставаме зад приватизацията и зад всеки един от нашите приватизатори, в т.ч. и зад този Николов, прокуратурата не свърши ли3 – тя е наш политически опонент, така както БСП. Тогава Вие не реагирахте, ама Вие ъъъ, че той нарушава грубо разделението на властите и т.н. Въпреки това…

Сн.Ив. (прекъсва го): Добре, ама Вие не сте имали никаква власт тогава да…

Н.Ф. (продължава): Въпреки това…

Сн.Ив. (продължава): …да вкарате престъпниците от тази приватизация, която твърдите, че е престъпна, в затвора, така ли?

Н.Ф. (за III път): въпреки това…

Сн.Ив. (върху него): Няма никакъв механизъм, Главният прокурор на страната…

Н.Ф. (за IV път): въпреки това…

Сн.Ив. (върху него): …който има огромна власт…

Н.Ф.: (към водещата) не ме прекъсвай, много те моля. (към аудиторията) Въпреки това през 2002 г. Прокуратурата образува 15774 дела за престъпления по служба, свързани с приватизацията. Прокуратурата отговаря за обвинението, прокурорът обвинява въз основа на доказателства, събрани от МВР, т.е. от Костов, и от следователите. Сега, по мое време, ВКС се ръководеше от лицето, дългогодишният адвокат Иван Григоров, който публично заяви: „аз съм Костовист“. Вие можете да си представите, не, Вие НЕ можете да си представите на какво е способно костовисткото правосъдие – много важни дела с обвинения за престъпления, свързани с приватизацията, бяха оставени за времето след като напуснах. Най-яркият пример е делото на този, който медиите наричат „разградският гризач“ – олигарха Прокопов, беше разгледано 2 мес. след като напуснах и дори прокурорката, която написа обвинителния акт и го внесе, го оттегли в съдебно заседание. После, както разбрах, добре мотивирана от червенобузкото Прокопов. Веднага след…

Сн.Ив. (прекъсва го): Г-н Филчев, може ли да продължим…

Н.Ф. (продължава): веднага след…
Сн.Ив.: разговора, за да не водим монолог…

Н.Ф.: продължаваме…

Сн.Ив.: Цяла сутрин всички анализатори цитират една Ваша цифра 30 млрд. изчезнали, как ги изчислихте? Защото г-н Костов отрича и цитира негови данни, че това не е вярно.

Н.Ф. (веднага върху последните слова на водещата): Вие ми говорите тука кхъ като представител на г-н Костов.

Сн.Ив.: Не, напротив. Опитвам се да разбера…

Н.Ф. (прекъсва я): Толкова е намерил – толкова е откраднал, а цифрата е получена (към водещата, по-тихо: не ме прекъсвайте казвам!)… а цифрата е получена чрез изчисления на наши видни финансисти и икономисти. Ако Вие искате да правите коментар на моите изявления – ще го направите, когато аз напусна.

Сн.Ив.: Ние водиме разговор-интервю, Вие не правите изявление по националното радио в момента и ще Ви помоля да се придържаме към тази форма – интервю. Как изчислите точно тези 30 млрд.?

Н.Ф. (по-тихо, към водещата): Току-що ти казах.

Сн.Ив. (продължава): които всички цитират

Н.Ф.: това е изчислено от финансите, от финансовия експерт, а що се отнася до що толкоз е откраднал – ами толкоз е намерил, толкоз е намерил в държавата и толкова е откраднал.

Сн.Ив.: Но, ако ги е откраднал, той не е в затвора… години наред…

Н.Ф.: По-нататъка… (към водещата, за Костов: ще влезе!) По-нататъка, като дойде правителството на Кобурга, един месец след това, ааа се надявах вече на подкрепата на новото правителство, защото без оперативната сила, без оперативната подкрепа на органите на изпълнителната власт – МВР, специални служби, прокуратурата е едно деловодство. Надеждите ми обаче бързо се… изпариха. Пример: БТК, аз спрях сделката, защото беше крайно неизгодна за държавата и много изгодна за Кобурга и неговите близки… Покани ме на разговор, един много мил разговор и ме помоли да отменя постановлението. Категорично отказах, както и на Костов впрочем. Как действаха брилянтните царски юристи, те се знаят кои са – няма да ги посоча по име, но те се знаят, брилянтните. За 1 месец отмениха разпоредбата чрез закон, отмениха разпоредбата в НПК, съгласно която Прокуратурата има право да спира такива неизгодни за държавата сделки. И така, нашето постановление остана без правно основание и увисна във въздуха…

Сн.Ив. (прекъсва го): Тоест, разбирам че на Вас…

Н.Ф. (продължава): Затова Ви казвам…

Сн.Ив. (върху него): законодателството Ви е пречело…

Н.Ф. (повтаря): Затова Ви казвам… затова Ви казвам…

Сн.Ив. (продължава): Тогава защо не разследвахте депутати за лобистко законодателство? Ако те са променяли нещо…

Н.Ф.: а-а-а

Сн.Ив. (продължава): или пък министри за наредби…

Н.Ф. (към водещата): Депутати за лобистко законодателство, да се разследват показва на какво равнище си ти. (по-тихо) Недей обърква хората!

Сн.Ив.: Ще Ви помоля без да обиждаме, без да се обиждаме и да спазваме…

Н.Ф.: Когато…

Сн.Ив.: добрия тон.

Н.Ф.: Затова казах…

Сн.Ив.: Да?

Н.Ф.: Когато краденето е държавна политика – никаква прокуратура не може да го спре! Премиерът, правителството, зад правителството е парламентът, зад парламента са олигарсите, зад олигарсите са техните медии и, разбира се, парите им, финансовите възможности…

Сн.Ив. (ядно): Тоест, главният прокурор е безсилна фигура в една държава, така ли? В нашата специално, в годините на преход.

Н.Ф.: Вие попитахте: защо не повдигна обвинение на Костов? Първо, той нищо не подписва; подписвал е само поздравителни телеграми; един премиер трудно може да бъде обвинен за престъпление в това му качество, но под него е цялата държавна пирамида, които работят за него, а всички решения са взети от колективен орган – от МС, а наказателната отговорност е лична; тя не може да се носи и възлага на колективни органи. Втора причина, като премиер той ме подслушваше, Костов ме подслушваше, следеше, клеветеше, пращаше компромати срещу мен в чужбина; лично, които ми ги предаде а-а-а на най-голямата… най-голямата европейска държава, посланикът ме покани и ми ги предаде, да видя какво праща Костов за мене…

Сн.Ив. (полуистерично): Ама Вие каква власт имахте като главен прокурор…

Н.Ф. (продължава): …в чужбина.

Сн.Ив.: …че едва ли не се обрисувате като жертва в момента, г-н Филчев…

Н.Ф. (продължава): Ако аз бях предприел някакви действия срещу него – щеше да бъде много лично; от една страна, съм пострадал от действията, и от друга страна – държавен обвинител. Затова тук държава не се управлява с лични пристрастия. Тук трябва разум и мъдрост…

Сн.Ив. (прекъсва го): Добре! Все пак към някой…

Н.Ф. (продължава): Ако му повдигна обвинение…

Сн.Ив. (прекъсва го): …от всичките тези приватизатори…

Н.Ф. (продължава): …той беше на крачка от това, това значи, че правителството пада, следват нови избори – оставих го на съда на Историята и Костов понесе политическата отговорност, днес е той на бунището на историята.

Сн.Ив.: Да, сега като Гешев започне с проверките, какво ще може да открие според Вас, как си ги представяте тези проверки…

Н.Ф. (не изчаква водещата да довърши): Той знае! Аз нищо не си представям.

Сн.Ив. (прекъсва го): А защо…

Н.Ф.: Що се отнася до моята работа като главен прокурор, как я оценявам – важно е как я оценяват хората. В очите на олигарсите и политиците аз бях лош… и това се насаждаше в обществото

Сн.Ив. (прекъсва го): Но…

Н.Ф. (продължава): и от техните прислужници – техните медии, които им служат.

Сн.Ив. (прекъсва го): Но не успяхте, но не ъъъ… г-н Филчев, ние нещо не се чуваме…

Н.Ф.: Много журналисти… не ме прекъсвай!

Сн.Ив. (продължава): …в този разговор, това…

Н.Ф. (по-тихо): Не ме прекъсвай!

Сн.Ив. (продължава): …е интервю, не монолог! Не сте дошли тук, да си кажете това, което искате да кажете – водиме разговор за… по темата, по която съм Ви поканили… затова Ви моля, да се изслушваме и да отговаряте на въпросите, които задавам.

Н.Ф. (внезапно се включва): Тогава много журналисти забогатяха, като пишеха и говореха лошо срещу мен, но аз служех на държавата и закона. Аз бях лош, но тогава другите бяха добри и това е ролята на прокурора…

Сн.Ив. (прекъсва го): Успяхте ли да вкарате поне един човек… по какъвто…

Н.Ф. (продължава, без да обръща внимание на водещата): да брани обществения интерес от посегателствата…

Сн.Ив. (продължава мисълта си): …който…

Н.Ф.: …на престъпниците и политиците. По мое време олигарсите не смееха да се месят в политиката, а политиците не смееха да дават държавата под наем на олигарсите. Спазвахме разделението на властите. (събира си нещата)

Сн.Ив.: Почти като монолог е този разговор. Добре, а какъв съвет бихте дали тогава на г-н Гешев?

Н.Ф. (става и излиза от студиото)

Сн.Ив.: А тръгвате си?! Дойдохте, прочетохте, каквото имате и си тръгвате!? Приятен ден! Гост в студиото на 12+3 беше Никола Филчев, главен прокурор от 1999 до 2006 г. Благодаря Ви!

Използваните по-горе (някои по-долу) съкращения са: БСП – Българска социалистическа партия; БТК – Българска телекомуникационна компания; ВКП – Върховна касационна прокуратура; ВКС – Върховен касационен съд; ГПК – Граждански процесуален кодекс; ЕК – Европейска комисия; ЕС – Европейски съюз; ЗПСК – Закон за приватизация и следприватизационен контрол; ЗСВ – Закон за съдебната власт; МВР – Министерство на вътрешните работи; МС – Министерски съвет; НК – Наказателен кодекс; НПК – Наказателнопроцесуален кодекс; НДСВ – Национално движение Симеон Втори, преименувано по-късно на Национално движение за Стабилност и Възход. Филчев си нагласява тезата спрямо реалните факти. Наистина правителството на Иван Костов променя глава V от ГПК 1952 г.5, озаглавена „Участие на прокурора“, но това става с ДВ, бр.124 / 23.12.1997 г., а Филчев става Главен прокурор на 18.2.1999 г., т.е. около 1 год. по-късно. На практика това означава, че извършените от Костов промени в ГПК6 не касаят някакви смели действия на Филчев. Дори „голямата идея“ да е била възпрепятстване на Прокуратурата при извършването на приватизационни сделки, то това е станало преди Филчев и неговата геройска защита на „народното имущество“. Що се отнася до промяната в НПК от 1974 г.7, тя наистина е внесена от МС с премиер-министър Симеон Сакскобурготски. Филчев вероятно има предвид чл.185 НПК (отм.), който гласеше: «Прокурорът и следователят са длъжни да вземат необходимите мерки за предотвратяване на престъпление, за което има основание да се предполага, че ще бъде извършено включително и временно изземване на средствата, с които би могло да се извърши престъплението». С това правно основание ВКП със свое постановление от 06.12.2002 г. спира преговорите за продажбата на БТК с потенциалния приватизатор „Вива венчърс“. Цитираният чл.185 от НПК (отм.) е отменен по инициатива на МС (законопроект № 202-01-76 / 06.11.2002 г.). Докладът на правната комисия (председател Анелия Мингова, специалист по „гражданско право“, НДСВ) относно чл.185 НПК (отм.) гласи: «подкрепя се идеята от правителствения законопроект за отмяна на чл. 185 НПК със следните съображения. Този текст регламентира превантивна дейност на прокуратурата. А както е известно, наказателният процес е вид държавна дейност, следваща извършено престъпление, т.е. трябва да е извършено престъпление, за разкриването на което, за разобличаване на виновния и неговото наказване, започва наказателният процес. Тоест, НПК не може да съдържа норми, които имат за цел да предотвратят извършване на престъпление. Тази превантивна дейност има своето място в ЗСВ, какъвто текст в този смисъл се открива в чл. 119 от този закон». В интервюто Филчев не коментира законопроекта на МС № 302-01-10 / 23.1.2003 г., с който се създава чл.35е в ЗПСК, с който се забраняват обжалването на актове, свързани с приватизацията, въпреки че точно за този член президентът Георги Първанов с Указ № 62 / 20.2.2003 г., го връща за ново разглеждане. Мотивите на президента са: «Президентът счита за недопустимо да се ограничават правомощията на прокуратурата, съобразно предвиденото в чл. 35е от закона отнемане на възможността за протестиране на актове на Агенцията за приватизация и МС». Наистина НДСВ нормотворчесвото издава неистовото им желание да продадат БТК на „Вива венчърс“. Времето показа, че тази компания е била под контрола на Цветан Василев (чрез КТБ), а днес е перлата в короната на Пеефски.

Коментар тук.

Бележки

  1. Това е груба грешка. ЕК няма отношение по тези въпроси. Практиката на Европейския съд (част от Съда на Европейския съюз), базиран в Люксембург, наистина сочи, че при надделяващ обществен интерес може да се приемат разпоредби с ретроактивна сила, които да ограничават правата на определени граждани при известни ограничителни условия.
  2. Това не е вярно. Конституционното мнозинство предполага повече от 2/3 от народните представители, което прави 161 гласа. В XXXVIII парламент Обединените демократични сили имат 137 депутати, което означава недостиг на 24 гласа. Останалите парламентарни групи са: 58 души в Демократичната левица (основна партия БСП), 19 души в Обединение за национално спасение (основна партия ДПС), 14 души има Българската евролевица (лидер Александър Томов), 12 души има Българският бизнес блок (лидер Жорж Ганчев).
  3. Не става ясно от това интервю, но Филчев повтаря тази история неколкократно. Има предвид прокуратурата да завърши предварителната проверка срещу Никола Николов, председател на икономическата комисия в XXXVIII народно събрание.
  4. Достоверността на това число е спорна. Информацията не може да бъде проверена нито от втори, нито от надежден източник.
  5. Това е старият ГПК, отменен с §3 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на „новия“ ГПК с ДВ, бр. 59 / 20.7.2007 г., влязъл в сила на 01.03.2008 г.
  6. Въпросните промени далеч не се изчерпват само с цитираната глава V.
  7. Това е старият НПК, отменен с § 2 от ПЗР на „новия“ НПК с ДВ, бр. 86 / 28.10. 2005 г., влязъл в сила на 29.4.2006 г.

Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here