Великият хорал на Баце

Материализирането на големите приказки за великите успехи на Диктатора върху белия лист безпощадно издават жестоката трагедия и тотална лудост на управляващите

21933

Тирана1 вече десетилетие изтъква своето собствено величие, а от началото на протестите2 насам повторенията станаха безкрайни. Самозабравилият се Костов навремето чертаеше своя „Календар на успехите“, но загуби катастрофално изборите3, защото собствените му представи за постигнатото кардинално се разминаваха с реалността. Севда ТВ, която се състои от една възтлъста пиарка в ролята на оператор и един възтлъст диктатор (в ролята на актьор и единствен обект на телевизията) излъчваха почти 24/7 репортажи от „контролните действия“ по пътища, магистрали и др. инфраструктурни съоръжения. Тук трябва да отворя една скоба заради „контролирането / инспектирането“ на обекти от един откровено тъп субект. Това е дейност с висока степен на сложност и изисква много задълбочени познания, каквито Баце няма, с което затварям скобата. Напоследък актьорът от Севда ТВ изглежда като един уплашен до смърт великан, чието тяло не излъчва сила, а тлъстина, чийто мисли не излъчват ум, а тъпота, чийто слова не излъчват мъдрост, а простотия. Уплашената морска свиня гледа в камерата с блуждаещ поглед, изпълнен със страх, злъч и безумие, повтаря едни и същи изречения едно след друго сякаш е забравил, че току-що ги е казал. Наборът изречения беше безкрайно ограничен, както и „успехите“ на Тирана, които той образуваше, за да изтъкне незаменимостта си. Последната седмица почти всеки ден отправяше някакви заклинания за „големи решения“, които той бил взел и това щяло да успокои обществото. Нагнетяваше се очакване за нещо голямо, даже грандиозно и днес (петък, 14.8.2020 г.) този напълно объркан човек произнесе някаква реч, която издаваше по неповторим начин неговата обърканост, несигурност, неувереност. По-слабо актьорско изпълнение Баце не е имал, аутокюто или му беше много бързо, или много бавно, текстът му беше напълно чужд, мимиката и интонацията – напълно неподходящи за конкретните слова, въобще за разиграния етюд актьорът заслужава чиста двойка и вечно изритване от Цирковата академия, без право на бъдещи кандидатствания за нея. Най-тъжното от всичко са предложенията, изречени от Тирана, те напълно отразяват бездарността, безполезността, неспособността и негодността на цялото управление. При толкова много самохвалство и претенции за управленски капацитет, появилото се на белия лист е повече от трагично. Суперкомпютърът4 на Европа започна да изглежда като тиквен медал на селския идиот.

Безидейните предложения на Тирана

Почти всички предложения на самозабравилия се диктатор са безумни, но най-безумното от тях е за намаляването на народните представители във Великия хорал5 от 400 на 280. Ето коментарите на предложенията точка по точка:

 1. Намаляване броя на народните представители в ОНС и ВНС6 съответно от 240 на 120 и от 400 на 280. Нищожна промяна в конституционното ни устройство. Ефектите от него са малко: предполагат се занижени разходи и възможност за уголемяване на избирателните райони. В САЩ един член на Камарата на представителите7 представлява около 800 хил. жители, докато в България един народен представител се пада на около 20 хил. При евентуална смяна на избирателните системи (например: при преминаване към мажоритарна в 2 тура, това улеснява създаването на едномандатни избирателни райони) от предложението ще има някаква полза. Съответното представителство по страни изглежда така: в Австрия – на около 50 хил. ж.; във Великобритания – над 100 хил. ж.; в Германия – на почти 120 хил. ж.; в Чехия – на около 55 хил. ж.; във Франция – на почти 120 хил. ж. Според тези числа излиза, че в България демокрацията е „най-скъпа“. Разбира се, тези едномерни разсъждения не могат да оценяват степента на демокрацията в една страна извън контекста на структурата, разделението и баланса на властите, избирателната система, начина на финансиране на политическите кампании (партиите или кандидатите), степента на развитие на обществото (вкл. гражданското), неговите културни, исторически и нравствени особености (в т.ч. обичаи) и един от най-важните елементи на демокрацията, напълно отсъстващ в България – обратната връзка (ОВ) между овластени и овластяващи. Тази ОВ има следните измерения: по-кратки мандати, респ. по-чести избори, което води до по-често „сверяване на часовника“ с обществените нагласи (срещу кратките мандати стои невъзможността за сериозни реформи за кратко време. Намирането на баланс между тези 2 категории е ключово, но засега намаляването на мандатите на всички избираеми длъжности е действие в правилната посока); възможност за отзоваване („уволняване“) на представителите на властта; при мажоритарната избирателна система имаме значително по-силна връзка избирател – избран; личното финансиране на кандидатите (не на партиите!) също създава по-силна връзка между представители и представлявани.
  Институцията ВНС е напълно безсмислена. Тя е някаква комунистическа отживелица, захранвана от комплексите на един нещастен народ, изпаднал в когнитивен дисонанс. Тя е оставена в конституцията от 1991 г., за да се осигури безметежното съществуване на олигархията. Предложението за смесено избиране на ВНС (50% мажоритарно и 50% пропорционално) също е трик, целящ печелене на време. Между другото, не се уточняват броя на туровете при мажоритарните избори
 2. Промяна структурата на ВСС8 чрез образуване на 2 независими колегии – съдебна и прокурорска, и начина на формирането на съдебната (за прокурорската тази информация е спестена). Това е козметична промяна, която няма да доведе до нищо ефективно. Те и сега колегиите са 2, но ВСС има пленарен състав. Новото в предложението е: отпадането на пленарния състав на ВСС и нов състав на съдийската колегия: сега тя е 14-членна, като по право в нея влизат двамата председатели на върховните съдилища9 + 6ма избрани от съдиите + 6ма избрани от парламента. Предложението е: 7 души, избрани от съдиите и 6ма, избрани от парламента с квалифицирано мнозинство (остават и 2мата членове по право). Това пак е трик, който цели да запази колективен орган, комуто много лесно може да влияе олигархията. България е избрала един от най-глупавите модели на управление, въведен от комунизма и доказал своята несъстоятелност – това е колективната форма на управление. В теория на управлението, залагането на колективната форма на управление е базирано на хипотезата, че в един колектив (обикновено нечетен брой) количеството на корумпираните (в см. на „развалените“) членове е много по-малко от количеството на качествените членове като по този начин се блокират зловредните решения. За България хипотезата е невалидна, защото всичките членове на колективните органи за управление са гнили (справка: всички Бордове на директори или Управителни съвети на държавни / общински фирми, всички Комисии (за защита на конкуренцията, за регулиране на съобщенията, за защита на личните данни, за (противодействие на корупцията и за) отнемане на незаконно придобитото имущество, за енергийно и водно регулиране и т.н.). В последно време може да даде за пример УС на БНТ10, където мнозина западни специалисти не могат да допуснат, че Василена Матакева е уреждала финансирането на външни продукции на свои хора, защото ставало със съгласието (и с подписите!) на още 3ма членове + 1 генерален директор. Ами много просто – Василена подписва за далаверите на другите корумпета. Истинската реформа би трябвало да доведе до пълното премахване на ВСС
 3. Намаляване мандатите на председателите на ВКС, ВАС и на Главния прокурор от 7 на 5 год., както и изслушване на последния на всеки 6 мес. Това е единствената стъпка в правилна посока, но 5-год. мандат също е много дълъг. Ефект би произвел 2-2,5-год. мандат. Изслушването без последствия за Главния прокурор е абсолютно непродуктивно. Ако се предвиди приемането на отчета с квалифицирано мнозинство, чието неприемане да води до автоматично уволнение на Главния прокурор или до задействане на процедура по неговото отстраняване, може да има смисъл, иначе това са само лакърдии
 4. Ограничаване правомощията на министъра на правосъдието до бюджетиране и управляване на имоти. Това е поредната глупост, сътворена от крайни глупаци. Това няма абсолютно никакво пряко отношение към корумпираността на съдебната система и подобряване на нейната работа
 5. Създаване на отделни инспекторати за съдии и прокурори. Досега Инспекторатът към ВСС не се отличаваше с нищо друго освен със замитания безчинствата на „наште хора“. Удвояването им ще увеличи разходите, но не и ефективността. Поредната мимикрия на органи без никакъв смисъл (дори липсва и нищожен смисъл!)
 6. Индивидуална конституционна жалба. Такава е предвидена в конституциите на много страни (предимно европейски, в географски смисъл): Австрия, Белгия, Германия, Испания, Латвия, Полша, Чехия. Очевидно авторите на текста са безкрайно тъпи, защото не са уточнили каква точно индивидуална жалба може да бъде подавана. Два вида са жалбите към Конституционен съд: пълна или ограничена. Първата се отнася до абстрактно ограничаване правата на жалбоподателя, докато 2-рата се отличава с наличието на правен интерес за жалбоподателя, т.е. ограничаването на неговите права с индивидуален административен или нормативен акт. В Европа се срещат и 2-та вида жалби. Германската конституция позволява пълната индивидуална конституционна жалба, когато всеки има право да подаде жалба и без да доказва наличието на правен интерес. Като форма на защита правата на човека това е една много положителна стъпка, но начина на формирането и избирането на конституционния съд в България е „дяволският детайл“. Досега това подобие на съд не е взело нито едно решение срещу Пеефски, въпреки неколкократното си сезиране по пряко касаещи корпулентния депутат казуси. Идиотските решения относно правомощията на ВНС и ОНС, имотите на царя и несъвместимостта на депутатите могат само да ни дадат бегла представа какви решения следва да очакваме от нефелния български конституционен съд.

Тупането на топката от Диктатора

Безпощадно ясна е идеята за забавянето на оставката от едни корумпирани, некадърни и тъпи управляващи. Това се отнася в пълна степен и за Мола Рам Гешов. „Голямото“ обръщение на Баце към народа е нагледен пример за ограничените възможности на управляващите, то беше еманация на фалша и бездарието. Българският фразеологизъм „напънала се планината и родила мишка“ е много точна илюстрация на бездарността на ГЕРБ и ДПС. Това са креатури, свързани с Държавна сигурност и милиционерите. В тях няма потенциал дори за управлението на кокошарник, камо ли на държава. Затова и са толкова трагични техните напъни за управление, а оставеното досега прилича на направено от абсолютни аматьори или както се казваше едно време „в час по трудово“.
Време е Баце да събере цирковата трупа и да започне изнасянето на пошлите си представления в Софийски централен.

Бележки

 1. Прозвище, не се използва пълната членна морфема. {б.ред.}
 2. С начална дата 09.7.2020 г.
 3. Имат се предвид парламентарните изборите за XXXIX Народно събрание, проведени на 17.6.2001 г., когато почти абсолютно мнозинство печели Симеон Сакскобурготски начело на НДСВ. {б.ред.}
 4. Само един от 4-те „суперкомпютъра“ ще дойде в България. {б.ред.}
 5. Великият хорал е „обикновеното“ народно събрание на Монголия. То носи названието „велик“ поради комплексарщината на съответните народи. Все пак при Монголия то е препратка към Великата монголска държава (Монголска империя). Все пак монголците са имали най-голямата непрекъсната по територия империя в историята на човечеството (през XIII и XIV в.), основана от един от най-великите военачалници – Чингиз хан (наричан още „Великия хан“). В Световната история съществува понятието Pax Mongolica по подобие на Pax Romana. България никога не е имала и 1% от величието на Монголия, но затова пък притежава 120% от комплексарщината.
 6. Акроними съответно на „обикновено“ Народно събрание и на „велико“. {б.ред.}
 7. Долната камара на Американския конгрес, наброяваща 435 представители. Тази камара се формира на базата на броя на жителите във всеки щат (горната – Сенат, се формира от по 2ма представители от всеки един от 50-те щата), като минималният брой на щат е 1. Понастоящем най-голямо представителство има Калифорния с 53-ма, а по един представител имат 7 щата: Аляска, Върмонт, Северна Дакота, Южна Дакота, Делауер, Монтана, Уайоминг. {б.ред.}
 8. Висш съдебен съвет. {б.ред.}
 9. ВКС (Върховен касационен съд) и ВАС (Върховен административен съд). {б.ред.}
 10. Управителен съвет на Българската национална телевизия, председателстван от Емил Кошлуков (генерален директор), а негови членове са: Василена Матакева, Антон Андонов, Виктор Серафимов и Христо Томов. {б.ред.}

Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here