Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ / Terms and Conditions of use

на уебсайта PUB.bg

(публикувани на 20 април 2017 г.)

 

I. Общи условия / Terms and Conditions

Използването на уебсайта PUB.bg или неговите поддомейни предполага съгласие с настоящите Общи условия за ползване. В случай, че не сте съгласни с Общите условия за ползване изцяло или отчасти, моля, не използвайте уебсайта.

 

Цялото съдържание на уебсайта е под закрилата на българския Закон за авторското право и сродните му права, обнародван в Държавен вестник брой № 56 от 29.6.1993 г., изменян и допълван многократно впоследствие.

Уебсайтът съдържа защитени с авторски права материали, търговски марки или друга патентована информация, включително, но без да се ограничава само до това: текстове, снимки (фотографии), графики (инфографики), аудиоклипове, музика или звуци, видеоклипове, софтуер и др.

 

Потребителите на уебсайта имат право да ползват материалите му само с нетърговски цели.

 

Публикуването на материали от уебсайта е свободно със задължително позоваване на източника (pub.bg), а където технологично е възможно и с добавяне на хипертекстова връзка към основната страница на уебсайта (http://pub.bg) или към използвания материал, при спазването на следните условия:

 1. Изцяло запазване на всички позовавания на източници, авторски права или патентована по друг начин информация
 2. Без изменяне или намеса в оригиналния материал
 3. Без използване за създаване на асоциации с наши продукти или марки
 4. Използването на материалите да не е свързано със създаването на база данни или с предотвратяване на бъдещо използване на материали от уебсайта. В този случай използването на уебсайта е забранено.

 

Достъпът до уебсайта може да бъде прекратен незабавно без предупреждение на потребители, които не спазват настоящите условия. При прекратяване на достъпа потребителите се задължават да преустановят използването на уебсайта и да унищожат всички материали или копия, получени от този уебсайт, независимо дали са направени при тези условия или по друг начин.

 

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия за ползване се прилага българското законодателство.

 

II. Отказ от отговорност / Disclaimer

Съдържанието на уебсайта, включително информация, имена, икони, картинки, снимки или логотопи „отнасящи се до“ или „свързани със“ PUB.bg, нашите продукти или услуги, или продуктите и услугите на трети страни, се предоставят при условията на „такива, каквито са“ или „такива, каквито са налични“ без да се представят или дават някакви гаранции, изрично записани или подразбиращи се от закона, включително подразбиращите се гаранции за задоволително качество, годност за определена цел, отсъствие на нарушения, съвместимост, сигурност или точност.

Същото се отнася и до рекламите, хипертекстовите връзки или обявите, публикувани в сайта.

Не гарантираме удовлетвореност от всички продукти или услуги, които могат да бъдат (или са) закупени от уебсайтове на трети страни, които имат хипертекстови връзки „от“ или „към“ PUB.bg. Не предприемаме никакви действия по одобряване или потвърждаване на точността или надеждността на която и да е информация или продукт, съдържащи се в сайтове на трети страни.

 

III. Отказ от отговорност / Limitation of Liability

При никакви обстоятелства, не носим отговорност, включително, но не само, за: небрежност, каквито и да е преки, косвени, случайни, специални или последващи вреди, които произтичат от използването или невъзможността за използване на уебсайта PUB.bg, както и не носим отговорност за невъзможността за използването на материалите или функционалността на уебсайта, дори и да сме били уведомени за възможността за такива щети.

 

PUB.bg предлага на родителите да наблюдават непълнолетните деца, които и когато използват уебсайта. PUB.bg не носи отговорност за последствията от достъпа на деца, малолетни или непълнолетни до уебсайта.

 

IV. Промяна на условията / Terms & Conditions modification

Запазваме си правото, изцяло по наше усмотрение, да променяме, изменяме, добавяме или премахваме части от тези условия по всяко време. Грижата за периодична проверка за промени на Общите условия за ползване е изцяло на потребителите. По-нататъшното използване на уебсайта след публикуването на промени в тези условия означава съгласие и приемане на тези промени.

 

 

V. Коментари / Comments

Коментарите под материалите в уебсайта не изискват регистрация, но подлежат на одобрение от модератор. Полученото одобрение се материализира в публикуването на коментара, а за неполученото не е необходим изричен отказ.

При писането на коментари потребителите не трябва:

 1. да постват мнения / коментари, които не принадлежат към темата
 2. да обиждат, набеждават или подлагат на тормоз другите
 3. да правят изявления, насаждащи омраза, расова дискриминация или фанатизъм
 4. да нарушават правата на човека
 5. да проповядват незаконни действия или да дискутират такива с цел извършването им
 6. да постват или разпространяват материали, които нарушават правата на трета страна или закон
 7. да постват или разпространяват неучтиви, неприлични, непристойни или обидни мнения / коментари
 8. да нарушават авторски или сродни права
 9. да рекламират, продават или стимулират продажбите на свои или чужди продукти
 10. да използват коментарите за търговски цели от каквото и да е естество
 11. да постват или разпространяват софтуер или други материали, съдържащи вируси или зловреден код

 

VI. Политика на конфиденциалност / Pricacy Policy

PUB.bg се ангажира да защитава личната информация. Тази политика за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете каква информация може да събира за Вас и как я използваме.

 

Тези правила за поверителност се отнасят за всеки, който използва услугите на PUB.bg, достъпни онлайн, включително уебсайтове, програми и/или софтуерни приложения на уебсайта, които позволяват влизането, гледането и/или слушането на съдържанието на PUB.bg на притежавано от Вас електронно устройство, наричани по-долу Онлайн услуги на PUB.bg.

 

Моля, прегледайте внимателно тази Декларация за поверителност и по-общо нашите Общи условия за ползване, свързани с нашите услуги. Използването от Ваша страна на уебсайта PUB.bg означава приемането на правилата ни за поверителност от точката „Политика на конфиденциалност“.

 

 1. Лични данни / Personal Data

1.1. Лични данни, която Вие ни предоставяте, а ние събираме

Когато използвате Онлайн услугите на PUB.bg ние може да получаваме и събираме Ваши лични данни.

 

Лични данни, които ни предоставяте:

С използването на PUB.bg Вие ни предоставяте информация при публикуване на коментари / мнения, или в други случаи, като Вашия имейл адрес.

В отделни случаи, при отделни приложения, Вие може да предоставите и Вашата геолокация.

 

Лични данни, които ние събираме:

В допълнение към горепосочените лични данни е възможно да събираме и други данни като IP адрес, информация за Вашия браузър и друга информация, предоставяна от Операционната система на Вашето устройство, която позволява по-добро управление на предоставяните Онлайн услуги на PUB.bg.

 

1.2. Как обработваме Вашите лични данни

Използваме Вашите лични данни предимно за:

 • да Ви позволим да се възползвате максимално от Онлайн услугите на PUB.bg
 • да Ви осигурим по-лесен преглед на съдържанието на PUB.bg
 • да Ви излъчим таргетирана реклама от нас и нашите партньори
 • обработване на информацията от нашите инструменти за анализ с цел подобряване качеството на предоставяните услуги.

 

Не предоставяме събраната информация на трети страни, освен на:

 • рекламодатели само за кликванията върху техните рекламни банери
 • рекламните агенции, обслужващи рекламодателите само за предоставените от тях рекламни форми.

 

1.3. Мерки, предприемани за защита на Вашите лични данни

Запазваме пълната конфиденциалност на Вашите лични данни, изисквана по закон, освен в случаите, когато овластени органи я изискат или за технически цели.

Има случаи, в които личните Ви данни се предоставят на външни доставчици на технологии или услуги, осигуряващи оптималната работа на Онлайн услугите на PUB.bg (например такива са случаите, когато се споделя материал през социална мрежа, Facebook, Twitter, Google Plus или Pinterest).

 

PUB.bg обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу, но не и за други цели. Нашата основна цел е събирането и използването само на такава информация, която смятаме за необходима за изпълнението на Онлайн услугите на PUB.bg, за да разберем по-добре интересите Ви и да увеличим опита си при използването на нашия уебсайт от потребителите.

 

1.4. Правна рамка: право на достъп, промяна или възражение

Издателят е регистриран като администратор на лични данни по реда на Закона за защита на личните данни, обнародван в Държавен вестник брой № 1 от 04.1.2002 г., изменян и допълван многократно впоследствие.

 

Правната рамка се определя от европейското и българското законодателство. Европейското законодателство за обработка и събиране на лични данни се урежда от Директива № 95/46/ЕО от 24.10.1995 г. В България приложим закон е Законът за защита на лични данни. Съгласно закона имате право да искате промяна или да възразите срещу използването на личните Ви данни за маркетингови цели с писмо на пощенския адрес на издателя, даден по-долу.

 

 1. Изпращано до нас съдържание / Content send to us

2.1.Чрез различни платформи на уебсайта може да бъдете помолени да участвате в някаква инициатива чрез изпращане по различни начини (без оглед на използваната технология) съдържание, което искате да споделите с нас като снимка, видеоклип, текст, аудиоклип, рисунка, графика, данни, така че това „съдържание“ да бъде използвано от PUB.bg.

2.2. С изпращането на „съдържанието“ Вие декларирате и гарантирате, че:

 • към момента на изпращане, както и през целия период на използване на „съдържанието“ от PUB.bg, притежавате всички права, оторизации или одобрения, необходими на PUB.bg за използването на „съдържанието“ съгласно настоящите условия
 • не изпращате „съдържание“ на което Вие не сте автор
 • ако във Вашето „съдържание“ се съдържа музика, видео, текстове, софтуер (частични или пълни откъси / извадки), чието авторско или сродно право се носи от трети страни, то Вие сте получили необходимото разрешение за използване

2.3. Вие се задължавате да не изпращате до PUB.bg съдържание, чиито авторски или сродни права се носят от трети страни, включително правото на собственост, личен живот или личен имидж, освен ако не сте се сдобили по надлежен ред с разрешение от страната, носител на правата, като и правото му за преотстъпване използването от медии. Изпращането на такова „съдържание“ предполага подобни действия априори и PUB.bg няма да проверява изпълнението на условието, като отговорността се носи изцяло от потребителя, изпратил „съдържанието“.

2.4. Вие си запазвате изцяло правото на интелектуална собственост, но трябва да преотстъпите ограничено право на PUB.bg. С изпращането на Вашето „съдържание“ до PUB.bg, Вие се съгласявате да ни преотстъпите неексклузивно прехвърляемо право (тоест, имаме право да прилагаме правилата на сублицензирането), безвъзмездно и без териториални ограничения, за цялото времетраене на защитата на авторските права, да използваме, възпроизвеждаме, разпространяваме, създаваме нови, производни на „съдържанието“ произведения, представяме и изпълняваме „съдържанието“ във връзка с дейността на PUB.bg като медия в общия случай, а в частност — за рекламиране, промотиране и разпространение на услугите без ограничения във формата или медия каналите.

2.5. В тази връзка може да се наложи да ни предоставите (с Ваше изрично съгласие) допълнителни лични данни като: име, фамилия, снимка, видео или др.т. За тях ни оторизирате да ги използваме и разпространяваме в контекста на изпратеното „съдържание“.

 

VII. Политика на бисквитките / Cookies Policy

PUB.bg не изпраща бисквитки на Вашия уеббраузър, нито съхранява такива на Вашето устройство при посещаване на уебсайта ни.

 

VIII. Издател

Изданието е:

http://pub.bg

Издателят е:

Пощенски адрес: