Некомпетентност и при управление на кризи

Пандемията Ковид-19 извади наяве още едно неумение на българските управляващи. Схемите за стимулиране на бизнесa отразяват корумпираната им природа

22505

Вчера в интервю за Нова телевизия (предаването „Неделята на Нова“) министърът на финансите Владислав Горанов (видео; прессъобщение МФ ) даде пример за помощта на държавата по схемата 60:40 при заплата 1008 лв., което издава неговата некомпетентност. Обсъжданото постановление (все още непубликувано, но окончателно прието днес) на Министерски съвет (ПМС) говори за осигурителен доход (не за заплата!). Точно затова и експертите на МФ1 са избрали числото да дадат пример с 10082 лв., а не кръглото 1000 лв., което много ще помогне на хората да направят собствени изчисления и ще направи картината значително по-ясна (вж. по-долу таблицата).
Обясненията на министъра са твърде объркани и белязани с печата на некомпетентността и ниския професионализъм, затова ще базирам разсъжденията си на приетото (непубликувано) ПМС № 55 / 30.3.2020 г. Държавата предлага да поеме част от заплащането на работниците за 3 месеца в месечен размер равен на 60% от осигурителния доход на съответния работник за м. януари 2020 г. (в масовия случай това е декларираното брутно трудово възнаграждение3), при следните условия:

 • работодателят ще изплаща останалите 40% за същите 3 мес.4, за които е подпомогнат от държавата
 • за същия период, т.е. още 35 мес., работодателят се задължава да изплаща 100% от заплатата на работника (с това подпомагане държавата намалява безработицата, като задължава работодателя да не уволнява работника 6 мес.)
 • през 6-те мес. осигуровките се внасят изцяло от работодателя (плащат се от работник / работодател в познатото съотношение)
 • за подпомагането се кандидатства пред Агенцията по заетостта (АЗ), като това могат да сторят работодатели от определен списък икономически дейности, даден в Приложение към чл.2 (1) т.2 на цитираното ПМС (накрая, след много преговори, в този списък беше включена и категорията „други икономически дейности“, но с условието работодателят да е преустановил дейност вследствие заповед на държавен или местен орган на властта).

В същото предаване Васил Велев от АИКБ6 твърди, че мярката 60/40 всъщност е 23/77 (държава / работодател).

В таблицата по-долу съм дал изчисленията при заплата от 1000 лв. за 3-та категория труд (това е доход под тавана на осигурителния доход, след който нещата се променят, но това е по-редкият случай). Трябва да направя следните уговорки: предполагам, че уговореното трудово възнаграждение между работодател и работник е на месечна база и е брутно (има редки случаи, в които се плаща седмично или е уговорено нетно трудово възнаграждение – тези случаи не са обхванати от долната таблица).III категория труд (преди Ковид-19)

III категория труд (т.нар. схема
"60:40")

Работодател

Работник

Работодател

Работник

Държава

Дял

Сума

Дял

Сума

Дял

Сума

Дял

Сума

Дял

Сума

Брутно
трудово възнаграждение

1 000.00 лв.

 

 

 

 

40.00%

400.00 лв.

 

 

60.00%

600.00 лв.

фонд
"Пенсии" (ПФ)

14.80%

8.22%

82.20 лв.

6.58%

65.80 лв.

8.22%

82.20 лв.

6.58%

65.80 лв.

0.00%

– лв.

фонд
"Общо заболяване и майчинство" (ОЗМ)

3.50%

2.10%

21.00 лв.

1.40%

14.00 лв.

2.10%

21.00 лв.

1.40%

14.00 лв.

0.00%

– лв.

фонд
"Безработица" (ФБ)

1.00%

0.60%

6.00 лв.

0.40%

4.00 лв.

0.60%

6.00 лв.

0.40%

4.00 лв.

0.00%

– лв.

ОБЩО
фонд "Държавно обществено осигуряване (ДОО)

19.30%

10.92%

109.20 лв.

8.38%

83.80 лв.

10.92%

109.20 лв.

8.38%

83.80 лв.

0.00%

– лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонд
"Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ)

0.90%

0.90%

9.00 лв.

0.00%

– лв.

0.90%

9.00 лв.

0.00%

– лв.

0.00%

– лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонд
ДЗПО в УПФ

5.00%

2.80%

28.00 лв.

2.20%

22.00 лв.

2.80%

28.00 лв.

2.20%

22.00 лв.

0.00%

– лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравноосигурителна
вноска

8.00%

4.80%

48.00 лв.

3.20%

32.00 лв.

4.80%

48.00 лв.

3.20%

32.00 лв.

0.00%

– лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО
осигурителни разходи

33.20%

19.42%

194.20 лв.

13.78%

137.80 лв.

19.42%

194.20 лв.

13.78%

137.80 лв.

0.00%

– лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО
разходи

 

 

1 194.20 лв.

 

 

 

594.20 лв.

 

 

 

600.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облагаем
доход

 

 

 

 

862.20 лв.

 

 

 

862.20 лв.

 

 

Данък
в/у дохода на физическото лице (ДДФЛ)

 

 

 

10.00%

86.22 лв.

 

 

10.00%

86.22 лв.

 

 

Нетно
трудово възнаграждение

 

 

 

 

775.98 лв.

 

 

 

775.98 лв.

 

 

 

 

 

От нея е видно, че разходите на работодателя във фонд работна заплата са около 20% над уговорения му размер (или точно 19.42%), за да може работникът да получи нетно (след внасянето на осигуровките и плоския данък върху доходите) малко по-малко от 80% от брутното си трудово възнаграждения (или точно намаление с 22.4%, т.е. работникът получава нетно 77.6% от брутното си трудово възнаграждение).

От въпросната таблица се вижда, че схемата е по-скоро 50:50 отколкото 60:40, защото вследствие нейното прилагане работодателят ще плаща общо по 594.20 лв. (заплата и всички осигуровки), а държавата 600 лв., което е горе-долу същата сума. Относно изчисленията на АИКБ, които определят съотношение 23:77 – вярно е, но не е така. Те изваждат като „приход“ на държавата внасянето на осигуровки, което е точно като сметка, но некоректно, защото осигуровките се плащат за различни социални рискове, за пенсии и за здраве. Навярно един ден въпросният работник ще се пенсионира и ще иска пенсия, която ще включва този „извънреден период“ в графата „трудов стаж“. Е, как да стане това, ако не са внасяни осигуровки и приносът на въпросния осигурен за определения период е 0? Също така съвсем неправилно е изключването на здравните осигуровки. Ползването на здравна помощ (особено в такъв тип извънредно положение) не може да става на базата на нарушено здравно осигуряване.

Истинските проблеми с мярката 60:40 са следните:

 1. Държавата задължава работодателите да изплащат 100% от възнаграждението на хора, които не работят. Това грубиянско нарушение е маркирано от АИКБ. Подобна политика не е изненада за България – страна с комунистически Кодекс на труда, където много от ситуациите са уредени по соцначин; например: въпросът с болничните е решен по начин, по които се стимулира вземането им (подробности тук)
 2. Паричното обезщетение за безработица при посочения осигурителен доход (1000 лв.) е точно 6007 лв. В зависимост от трудовия стаж (и начина на прекратяване на трудовото правоотношение) държавата следва да го изплаща до 12 мес. Схемата „60:40“ всъщност не натоварва финансово държавата, защото тя дори ще е принудена да изплаща обезщетение за безработица много по-дълго време в същия размер, ако работодателят освободи работника. Тази елементарна хитрост на властта ще се обърне срещу тях
 3. Бюрократично кандидатстване пред АЗ, където някакъв чиновник ще преценява дали осигурителят има право на помощ, за кои работници и в какъв размер. Това е една корупционна бомба, но това правителство много ги обича, защото това е инструмент за присвояване на обществени средства
 4. Има и втора корупционна бомба, отново с участието на работодателя – 40%, които трябва да плаща на работника. Вероятно ще се договори работника да положи подпис, че е получил парите, а той да не е. Да не говорим, че може дори работодателят да посегне и на държавните 60%, които да разделят по някакъв начин с работника
 5. Прилагането на комунистическия принцип „от всекиго според възможностите, всекиму според потребностите“ доведе до краха на цяла една система, от която България още не може да се оправи. Аргументите, че предложените схеми за подпомагане ще позволят на хора, нямащи нужда, да получат и обратното – ще бъдат подпомогнати и хора без да са нуждаещи се, са твърде опасни. Те са икономически алогични, защото от общите средства се подпомагат само онези, които имат нужда, а това са по-неумелите (обикновено).

Съвсем адекватна мярка беше разсрочването на подоходните данъци до 30 юни 2020 г., но те не бяха подкрепени от последващи адекватни мерки в тази връзка, които временно могат да бъдат:

 • частично или пълно разсрочване на осигуровки
 • частично или пълно разсрочване на внасянето на ДДС или дори временно намаляване на ДДС (за всички стоки или част от тях), което ще подкрепи крайните потребители
 • намаляване на осигуровки и данъци (косвени, вкл. ДДС, и преки).

Някои от предложените мерки няма да могат да преодолеят 3-тия недостатък, но със сигурност ще елиминират първите два. Освен това, предложените от мен мерки ще са за всички, а не както традиционно се прави в България – за едни сватба, а за други – брадва.
Сбърканите сметки на властта за финансовото подпомагане, съчетано с байганьовска хитрост, които уж целят да подпомогнат бизнеса, а всъщност са корупционни схеми, не ми се ще да прехвърлям върху сметките им за коронавируса, навярно също така криви. Некомпетентното управление на Борисов, което наблюдаваме вече десетилетие няма как да стане внезапно компетентно и вероятно ще изпием много горчива чаша и с управлението му на настоящата криза. Кога това управление е успяло да преодолее някаква криза? Никога, винаги е тичало след събитията да закърпва последствията (пример: наводненията; водната криза в различни населени места (емблематична гр. Перник); некадърни ремонти и строежи, водещи до нарастване на жертвите и влошаване на инфраструктурата срещу многократно завишени разходи, прибрани от „обръчите от фирми“ на ГЕРБ и много други).

Коментар на автора, 03.4.2020 г.:
Налага се остро да възразя на днешното президентско изявление, особено в частта му «в условията на криза реалната помощ е безвъзмездната». Напоследък президентът на републиката успя да забие множество изящни словесни пирони в ковчега на управляващите от ГЕРБ, но днешното му изявление демонстрира неговата собствена несъстоятелност. Никак не е трудно да критикуваш толкова корумпирано и некадърно управление, но когато се налага да предложиш алтернативи – излиза наяве див популизъм и тотално отсъствие на фантазия, професионализъм и разум. Не съществува никакво рацио в „безвъзмездната помощ“, още повече тя няма да се извърши с лични средства, а с обществени. Дори бюджета на Президентството може Румен Радев да го дари или раздаде, както намери за добре, но бюджетът на държавата не може да се разхвърля ей така безвъзмездно. С това изказване Радев показа по-малко ум дори от Горанов и Борисов, които имат една задна мисъл – да не развържат безобразно кесията, защото парите там са на всички и не бива да се раздадат на най-неумелите. Азбучна истина в икономиката, каквато никак не е „реалната помощ в кризата е безвъзмездната“, е тоталната липса на ефективност при раздаването на пари на некадърници, още повече когато това са обществени пари, т.е. това трябва да стане в съгласие между надарените и бездарните, умелите и неумелите, кадърните и некадърните. Нуждаещите се от „безвъзмездна помощ“ в ситуацията на пандемия са само некадърниците, кадърните се нуждаят просто от помощ.

Бележки

 1. Министерство на финансите.
 2. Не съществува минимален осигурителен доход от 1000 лв. съгласно Приложение № 1 към чл.9, т.1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г. Най-близкото число до 1000 лв. е именно 1008.
 3. Има 2 изключения: (1) Когато възнаграждението надвишава тавана на осигурителния доход (3000 лв. месечено, запазен още от 2019 г.) и (2) Сивият сектор (получаваното месечено възнаграждение се различава от декларираното пред властите).
 4. 3 мес. е максималният период. Всъщност работодателят трябва да запази работника още толкова за колкото е получил помощ от държавата по схемата 60/40. Например: ако работодателят е получил помощ само за 1 мес., то той трябва да държи работника още 1 мес.
 5. Със същата уговорка, която направих в предната бележка под линия (тук и след това).
 6. Асоциация на индустриалния капитал в България (една от най-големите работодателски организации).
 7. Това обезщетение се изчислява на дневна база (в зависимост от работните дни през съответния месец). То е усреднена величина за последните 24 мес. и е в размер на 60% от осигурителния доход. За 2020 г. минималният дневен размер е 9 лв., а максималният – 74.29 лв. За по-голяма лекота избирам точно 60% от 1000 лв.

Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here