Надбягване с една Захарова

Състезанията с един кон са съвсем други, когато в тях участват наши хора

34893

У нас има изграден медиен двуполюсен модел, едните медии са „кафяви“ и свързани с Пеефски и Буци, а другите са байганьовски и част от тях са свързани с Разградския гризач. Има, разбира се, и една трета група, но тя е толкова малобройна, че пръстите на едната ръка стигат, за да бъдат изброени. Въпреки чутовните претенции на вторите, те не са много по-различни от първите, както се казва – те са обратната страна на същата монета. Кафявите медии организираха бурни антипротести, в подкрепа на една печална кандидатура за главен прокурор, тази на Мола Рам Гешов (протестите „за“ са един от прийомите на Задкулисието). Другите медии се скъсаха да обясняват, че е неприемливо състезанието с 1 кон, а в случая с Гешов – с 1 катър. Абсолютната необразованост и тъпота, липсата на елементарно възпитание, агресивният непрофесионализъм, войнстващата проява на наглост и цинизъм, проявявани от нахакания Гешов, или бяха подминавани, или за тях бяха правени далечни намеци. Най-големият проблем на Гешов е простичък – той е абсолютно недостоен за заемане на позицията и на първо място това е така, защото е неподготвен. На хиляди километри съм от мисълта, че това е останало незабелязано. Напротив, съвсем си е забелязано, но липсата на смелост и в известен смисъл на експертиза кара актьорите в общественото пространство да премълчават очевидните истини за милиционера-прокурор. Непрестанното му атакуване като „единствена кандидатура“ е свръхбезопасно – не предполага осъждане за обида, нито пък някаква особена необходимост от доказването на този факт. Това беше най-сигурната и страхлива възможна позиция и точно тя беше избрана от прокопиевите медии. Този скандален избор стигна дори до европарламента, но със същите малоумни доводи – състезание с 1 катър. Днес се проведе аналогична процедура за председател на Върховния касационен съд (ВКС). Също една кандидатура, но щом тя се одобрява от Разградския гризач, то процедурата е безупречна. Съвсем нагледна илюстрация за безпринципност и напълно погрешна визия за съдебна реформа, изразявана предимно от Демократична България.

Българският съд – най-справедливият съд в Галактиката

Враговете на статуквото започнаха да хвалят наляво и надясно качествата на единствения кандидат за председател на ВКС Галина Захарова. Така тя бе определена като: „великолепен съдия“, „много веща в наказателното право“, „чудесен наказателен съдия“, „много добър човек“ и т.н. Всичко това са празни приказки. Нито един от подлизурковците не можа̀ да посочи едно конкретно решение на Галина Захарова, което да издава нейната компетентност. Практиката сочи, че Захарова не блести с абсолютно нищо и в съдебната практика тя ще остане като един от многобройните посредствени съдии. Във ВКС тя е издигната от ментора си Лозан Панов за началник на II наказателно отделение без дори да е оглавявала съдебен състав. Бегъл преглед на нейната практика като редови наказателен съдия във ВКС води до следните изводи:

1. Слабо познаване на родния език, а той се явява основен инструмент в правото. Примери:

  • непознаване същността на граматическата категория ‚детерминираност‘ и особено правилата за задължителното използване на пълната членна морфема. Неприятно е когато се неглижира пълния член, но дваж по-неприятно е неправилното му поставяне, а Захарова го поставя и на допълненията в изречението («следва да имаме предвид фактът»)
  • беден словник и употреба на диалектни думи, например: «отегчаващи обстоятелства», среща се и «отегчаващо вината обстоятелство», както и «съотношението между смекчаващите и отегчаващите обстоятелства». Правилното е „утежняващи“, а „отегчаващи“ означава обстоятелства, които навеждат тягостно чувство или иначе казано досаждат. Използване на диалектната форма на съюза „ако“ в смисъл на „няма значение“, „както и да е“ или „нищо“ («ако и схематично да е дадено…»)
  • видими проблеми с морфологията «опасният рецидив не е предвиден като квалифициращ състав». Правилното е „квалифициран“
  • синтактични грешки (пряко свързани и с морфологията). В края на мотивите на решенията, писани от Галина Захарова, завършват „водим от горното ВКС…“, което е меганеправилно. Миналото страдателно причастие на глагола от II спрежение „водя“ е воден, което има омоним. Със същата ортография и фонетика е прилагателното име „воден“, произлизащо от съществителното „вода“ (например: воден басейн), но книжовният български език постановява задължителната му употреба като причастие. Между другото, използваното от Захарова „водим“ също има омоним – 1 лице, множествено число, сегашно време на глагола „водя“ (ние водим), но употребата на тази форма е груба синтактична грешка.

2. Много слаба юридическа подготовка. Например:

  • Освен диалектните изрази, завършилата в годините на комунизма Захарова проявява учудваща привързаност към един от нейните правни умове – проф. Витали Таджер. Казвам всичко това заради мнението на „най-добрия съдия“ относно ‚давността‘, защото има 2 правни теории, едната от която е застъпена от Таджер, а другата от всички останали. И така, според Таджер не съществува материално право на иск, което било процесуално право и с изтичането на погасителната давност се погасява именно това процесуално право (не съществува материално право, което да бъде погасявано). Почти всички останали юристи, в чийто глави не трещи крайцера Аврора, застъпват тезата, че притезанието е просто фаза от съществуването на едно субективно право и с изтичането на давността се погасява притезанието, но не и породилото го материално право, което остава да съществува, макар и да не може да бъде изпълнено по принудителен път (нито в съдебно, нито в изпълнително производство)
  • В решение № 20 / 26.5.2017 г. по наказателно дело № 1364 / 2016 г. на ВКС с докладчик Галина Захарова (оригиналът тук), тя намалява присъдата на подсъдимия въпреки множеството утежняващи вината обстоятелства. Един от прийомите на избраната председателка на ВКС е именно с изпълнителската давност – тя приема, че с изтичането срока на абсолютната давност, наложената на подсъдимия глоба изчезва напълно от правния мир. Вярното е: глобата не подлежи на принудително изпълнение, но винаги остава възможността на длъжника да я заплати доброволно, защото материалното право си съществува, макар и да не съществуват принудителни способи за неговото погасяване. Тоест, глобата си остава наложена и неплатена, с изтичането на погасителната давност тя не изчезва и в този смисъл си остава класическо утежняващо вината обстоятелство. Хватките на докладчика Захарова да пренебрегне първите две инстанции (Добрички окръжен съд и Варненски апелативен съд) са юридически неиздържани и издават някакво желание за помагане на подсъдимия навярно срещу насрещна престация
  • слаба юридическа техника при използване на т.нар. „абревиатури на законите“, което нарушава хипертекстовите връзки в правно-информационните системи. Например: вместо „ЗПИИРКОРНФС“ за Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, Захарова използва „ЗПИКонф Отн Нал ФС“ (вж. тук). Разбира се, отчитам дребнавостта на подобна забележка, но като част от общата картина (най-вече пълната неподготвеност по роден език) взривява представата за някакъв „добър съдия“ най-малкото заради обикновена аналфабетизъм.

Прегледът на професионалната дейност на спечелилата кандидатура за бъдещ председател на ВКС подсказва, че Захарова не блести с нищо, за да не кажа, че пръска неграмотност и непрофесионализъм. Навремето, когато в същото състезание участваха Павлина Панова и Лозан Панов, по същия начин същите медии пишеха дитирамби за Панова. А тя се представи много по-зле на изслушването пред Висшия съдебен съвет (закани се на всички, които не уважават съдиите и ги посъветва още с евентуалното й встъпване в длъжност да го направят немедлено. Демонстрира пълното си неразбиране относно простия факт, че уважението се заслужава, а не се получава даром, което пък подсказва за лежащия под подобна теза неприятен манталитет).

Както изборът на Павлина Панова за председател на Конституционния съд, така и този на Галина Захарова, независимо от широкото им акламиране, ще се окажат поредните грешки на растежа. За Лозан Панов вече стана известно.

Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here