Големите успехи на малкия човек

Трябва да си Бойко Борисов или друг милиционер, за да представяш всяко незначително действие за чутовен успех

13991

На 17.5.2018 г. в гр. София се проведе т. нар. „среща на върха“. Като страна европредседател България беше уважена и на срещата присъстваха почти всички европейски лидери. Резултати обаче нямаше – няма и да има. Хвалипръцкото от Банкя се беше надул като балон на братя Монголфие, обикаляше между гостите с изпъчена до прекършване фигура, потупваше този, пощипваше онзи и се опиваше от властта си. Накрая на председателството отчетените резултати ще бъдат празни приказки от типа „повдигнахме въпроса за това“, „повдигнахме въпроса за онова“, но всичко ще се окаже като българска съдебна реформа – много приказки и залъгващи действия, хармонично съчетани не с нулеви, а с отрицателни резултати (тъпите и корумпирани съдии ще стават все по-големи началници, докато стигнахме дотам, че не остана вече нито един интелигентен или образован съдия).
Преди нас Съветът на ЕС беше председателстван от Естония (малко повече може да видите от таблиците тук). Почти 3 пъти по-малка по площ, повече от 5 пъти по-малка като население, но с почти 3 пъти по-голям БВП на глава от населението. Там еврофондовете отидоха във високите технология и тоталната електронизация на публичните услуги, до степен, че има електронно естонско гражданско. Изборите и референдумите също се провеждат електронно. Така всички тези инвестиции ще се възвръщат за цялата държава – за много години напред няма да плащат луди пари за провеждане на избори или референдуми, а тук в родината на Спасителя от Банкя ще се дават стотици милиони за изборни книжа и комисии. Така в Естония изборите хем са честни, хем са евтини, а у нас е точно обратното, като даже нечестни е твърде меко, по-право е да се каже „фалшиви“. Малоумното „саниране“ доведе до 2 неща – забогатяването на обръчите от фирми на ГЕРБ и замърсяване на природата от летящи изолации (стиропор и мазилка). Няма да съм справедлив към Големия човек, ако не кажа, че построи и немалко магистрали. Всички до една от най-ниска проба. Лошо построени, лошо проектирани, лошо измислени.

По-долу ще откриете 2 таблици с х2 колони (едната за Естония, а другата за България). В 1-вата таблица ще видите приоритетите с конкретните задачи по тях, а във 2-рата оценка на постиженията на всеки приоритет. От информацията, дадена в табл. 1, се вижда много по-голяма фокусираност на Естонското председателство, докато българските приоритети звучат много по-абстрактно, някак си по партийному. Естонските са развити по съвсем нормален начин, докато в нашите се наблюдава известна назидателност с елементи на менторство. На никого не се сърдя, просто е ясно, че българското председателство ще бъде ялово като организаторите си. Тяхната импотентност и бездарност е безкрайно добре известна. Наеха си една-две приятелски пиар фирми, които да измислят логото и слогана на европредседателство, след неколкомесечно пуйчене излезе глуповатия надпис, сложен на сградата на Народното събрание. Всъщност той не е толкова глуповат, колкото нелепо стои за България и българите. Забележителни глупости са включени в раздела „Цифрова икономика“. Останалите също са глупости, но този раздел взема палмата на първенството. „Ранното детско развитие“, „модернизация на европейските образователни системи и учебни програми“, фокусът върху младите хора са особено тъпи (като създателите си). България има грандиозна нужда не просто от модернизация, но от кардинална смяна на учебните си програми, както и цялостен демонтаж на настоящата си образователна система. Това обаче не важи за абсолютно никоя друга страна-членка на ЕС, така че налагането на собствен ганьовски приоритет на Европа е поредното свидетелство за неориентираност и безидейност на българските управляващи и техните приятелски агенции.
В края на Естонското председателство беше отменена финалната среща по въпросите на околната среда, защото всичко беше свършено и събитието беше безпредметно. За 6-те месеца естонското председателство успя да постигне споразумение за реформиране на Европейската система за търговия с въглеродни емисии (EU Emissions Trading System – EU ETS). Измененията предвиждат няколко механизма за помощ на промишлеността и енергийния сектор за решаване на иновационните и инвестиционни въпроси, свързани с прехода към безвъглеродна икономика. Всичко това те направиха дни преди срещата на върха COP23. Два много тежки въпроса бяха решени: за националните цели за секторите, които сега не са включени в схемата EU ETS на ЕС (земеделие, транспорт, сграден фонд и отпадъци, които заедно генерират около 60% от парниковите газове в ЕС) и целите за рециклиране до 2035 г. Франция и Германия създадоха обструкции пред предложенията за цифрова икономика на Естония с предложенията си за данъчно облагане на Интернет гигантите (Google, Facebook, Amazon и др.). Не се постигнаха успехи и в областта на авторските права. Българското председателство също има подобен приоритет, но се справя твърде слабо (все още по него предстоят няколко събития, но техният успех е съмнителен и едва ли ще промени крайния резултат).

Печалните резултати от българското председателство са предизвестени. Да, наистина има повече от месец до приключването му, но кадрите, които го провеждат са ни до болка познати и отсега можем да кажем, че ще има провал (той няма да е грандиозен по принцип, но ще е точно такъв спрямо приказките и хвалбите на организаторите). Всички тези „големи успехи“ следва да се оценяват чрез сравняване със същите дейности, извършвани от другите страни, а не със собствените ни представи. Тогава оценките са обективни и меродавни, а писъците от радост при всяко що годе правилно изписано „А“ в тетрадката по писане те правят смешен.Сравнение между приоритетите на последните две председателства на ЕС

Естония – 2-ра половина на 2017 г., България – 1-ва половина на 2018 г.

Таблица 1 – 4-те приоритета на последните 2 страни, председателстващи Съвета на министрите на ЕС
Естония България
Отворена и иновативна евроикономика

1) защита и насърчаване на 4-те европейски свободи: свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали

2) улесняване доставката на услуги и стартирането на бизнес, насърчаване на търговските преговори

3) създаване на нови възможности за кредитиране на бизнеса и осигуряване на стабилен банков сектор

4) установяване на стабилен и добре функциониращ пазар на електроенергия и повишаване правомощията на потребителите

5) гарантиране на честна конкуренция чрез предотвратяване укриването на данъци

Европейското бъдеще и младите хора

1) предизвикателства: повишаване на дълговете и слаб ръст на заплатите

2) продължаване растежа на европейските икономики

3) продължаване на усилията за социално сближаване

4) многогодишна финансова рамка

5) баланс между нови и съществуващи фондове, между финансови инструменти и грантовото финансиране

Сигурна и безопасна Европа

1) засилване борбата срещу тероризма и организираната престъпност; засилване на вътрешната сигурност и външните граници чрез засилване на сътрудничеството и внедряване на върхови технологии

2) продължаване работата по справянето с мигрантската криза и реформиране на Общата европейска система за убежище

3) подкрепа и засилване на взаимотношенията с държавите от Източното партньорство

4) увеличаване на разходите за отбрана; разработване на европейско сътрудничество в областта на отбраната и партньорството ЕС – НАТО

Западните Балкани

1) ясна европейска перспектива за региона; сътрудничество помежду им и с държавите-членки на ЕС

2) постигане на ясен план за действие с конкретни стъпки за всяка от държавите, без да се създават нереалистични очаквания

3) осигуряване на свързаност на държавите от Западните Балкани – транспортна, енергийна, образователна и цифрова

4) постепенно намаляване на таксите за роуминг и увеличаване на възможностите за широколентов достъп до Интернет

Цифрова Европа и свободно движение на информация

1) развиване на трансгранична електронна търговия и услуги в полза на потребителите, производителите и бизнеса

2) осигуряване на модерни и сигурни електронни комуникация навсякъде в Европа, създаване на благоприятна среда за нови иновативни услуги

3) насърчаване на трансграничните електронни обществени услуги за улесняване на ежедневието

Сигурност и стабилност

1) постигане на трайни и справедливи решения в политиката за убежище; ефективна политика за реадмисия, за балансиран подход между краткосрочни и дългосрочни мерки, насочени към източниците на проблема с миграцията, а не само към последиците от него

2) укрепване на контрола по границите, обмен на информация между отделните органи и превенция

3) последователна работа за ефективно, бързо и справедливо правосъдие

Европа на приобщаването и устойчивостта

1) модернизиране на правилата с оглед насърчаването на мобилността на труда и свободното движение на хора

2) осигуряване на равни възможности на трудовия пазар и социално приобщаване

3) обезпечаване на по-жизнеспособна околна среда

Цифрова икономика

1) eлектронните комуникации, трансграничното предоставяне на услуги, особено за малките и средни предприятия, авторските права, електронната неприкосновеност, киберсигурност

2) фокус върху младите хора

3) насърчаване на ранното детско развитие, модернизация на европейските образователни системи и учебни програми, засилването на социалното приобщаване чрез формално и неформално учене

Оценка на постигнатите резултати от приоритетите на последните 2 европредседателства

(за българското председателство оценката е междинна, но много близка до крайната)

Таблица 2 – Оценки по 4-те приоритета на последните 2 страни, председателстващи Съвета на министрите на ЕС
Естония България
Оценяван приоритет Оценка Оценяван приоритет Оценка
Отворена и иновативна евроикономика Добра Европейското бъдеще и младите хора Слаба
Сигурна и безопасна Европа Добра Западните Балкани Средна
Цифрова Европа и свободно движение на информация Много добра Сигурност и стабилност Средна
Европа на приобщаването и устойчивостта Много добра Цифрова икономика Слаба
Общо представяне: близо до много добро (4,50) Общо представяне: близо до средно (2,50)


Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here