Харемът на Доган атакува Здравната каса

Обществената телевизия финансира злокобни фигури, които атакуват единствения истински честен управител на НЗОК

7728

От доста години, през множество различни управления, БНТ излъчва някакво предаване, разпределено в жанра „разследваща журналистика“. Това определение си го е дала самата авторка (Валя Ахчиева), защото то е еднообразно, тромаво, скучно и монотонно. Най-честата тема, формираща 90% от предаванията, е здравеопазване. Профилирането е разбираемо, защото (авто)цензурата в телевизиите е грандиозна, но социалните и здравните теми са относително разрешени, защото там нарушителите са на ниско ниво и „могат да бъдат удряни“ (изразно средство от едно тефтерче) с по-малко рискове за службата. Фокусирането допълнително улеснява поръчковите журналисти, които използват създадените контакти в определена сфера многократно. Единственият по-голям началник, влязъл в полезрението на Ахчиева, е Петър Москов, като министър на здравеопазването, но това се дължи не на смелостта на „журналистката“, а на възложителя на поръчката, който беше уволнен от него.
В предаването, излъчено на 01.3.2018 г. по БНТ, се появява още една от любовниците на Доган — Багряна Маркова, назначена през м. октомври 2013 г. за директор дирекция Връзки с обществеността от Румяна Тодорова. Дуото Тодорова-Маркова е източвало милиони от Здравната каса чрез пиар, дори когато Багряна не е била официалната пиарка на Касата.
На 15.2.2018 г. най-честният управител на НЗОК1 (проф. Камен Плочев) уволнява престарялата Багряна, която е на 67 год., защото е злоупотребила с информационните масиви на Касата, което е вярно, но твърде смекчен вариант на истината. Всъщност цялата истина е: Багряна Маркова е продала ценна търговска информация на Ахчиева, която тя е изпратила на незнаен краен купувач.

Кодът на честта

Във филма „Бандата на Оушън“ се говори за код на честта между всички, които са се ръкували с Франк Синатра2. Изглежда на българска почва съществува подобен код при любовниците на Доган. Освен силно да любят и да са до живот предани на изкуфелия ерзац философ, те са длъжни да си помагат взаимно. През трудовия си път Багряна Маркова неколкократно е предлагана за уволнение, но като синдикален лидер и чрез множество интриги успява да се задържи на служба. Едно от представленията й е пред Бойко Пенков (настоящ зам.-министър, тогавашен директор на НЗОК), когато се е търкаляла, влачила се е по пода и пълзяла в краката му с молби за прошка. Направо зловещ театър!

Телевизионно интервю на Багряна Маркова; Автор: Открито с Валя Ахчиева; Видео: БНТ, 01.3.2018 г.
Телевизионно интервю на Багряна Маркова; Автор: Открито с Валя Ахчиева; Видео: БНТ, 01.3.2018 г.

В предаването „Открито с Валя Ахчиева“ по БНТ, излъчено на 01.3.2018 г., двете любовници на Доган изричат куп лъжи. Историята е следната: Ахчиева пожелава достъп до информация за продажбите на определено скъпоструващо лекарство за определен период по аптеки. Това донякъде е обществена информация, която Касата е длъжна да й предостави, но не и с детайлизация по аптеки. Това е търговска информация, която може да бъде продадена и е напълно безполезна за каквото и да е разследване (обобщените данни са напълно достатъчни). Уточняването на конкретната аптека, в която е продадено лекарството, е грубо самоцелно посегателство на търговската практика и не може с нищо да бъде мотивирано, освен с цел бъдеща препродажба на данните. Подобно искане се насочва за становище към 3 дирекции на касата: правна, ВО3 и лекарства4 (функционалната дирекция, в която се обработва и съхранява конкретната информация). Първо становище дава правната дирекция, като останалите 2, след като го получат, следва и те да дадат свое становище до Главния секретар. В конкретния случай правна дирекция дава положително мнение за предоставяне на исканата информация, но на дирекция Лекарства е негативно, защото специализираната дирекция съвсем правилно разбира, че разделянето на данните по аптеки не може да е в целите на никакво журналистическо разследване, а най-вероятната цел е препродажба на информацията (например: на вериги аптеки). При наличието на противоположни становища е направено съвместно заседание на 3-те дирекции, на което е решено да се искат уточнения от заявителката Ахчиева. След евентуалния отговор-уточнение на заявителката процедурата се връща в началото за нови становища на 3-те дирекции до Главния секретар, като процедурата завършва с решение за предоставяне или отказ на заявената информация. Решението се взима от управителя на НЗОК или изрично упълномощено от него лице (Главния секретар). Още на етапа първоначално становище на правна дирекция, Багряна Маркова изпраща исканата информация на Ахчиева, т.е. преди да има решение на оправомощения орган дали да предостави или не такава информация и въобще преди ресорната дирекция да вземе отношение. В предаването членовете на харема оставят зрителя с впечатление, че в Багрянините ръце е решаването дали Касата може да дава информация или не, което е повече от абсурдно. Премълчан, но много важен факт, е: по времето на съвместното заседание на 3-те дирекции, Догановата любовница на работа в Касата, вече е била изпратила имейла с детайлна информация до Догановата любовница на работа в БНТ, но затаява истината пред колегите си5.
Багряна Маркова е известна с отказите си да предоставя каквато и да била информация и дори със злоупотреби в тази област, нещо повече — пресцентърът на Касата под нейното ръководство въобще не работи. От него излиза информация около 2 пъти месечно, прессъобщенията са написани бездарно и объркано, сякаш ги е писал средношколец за конкурс по белетристика, който хем иска да блесне с литературни похвати, хем е некадърен и въобще не разбира темата. В крайна сметка се получават такива словесни бози, изпъстрени с високопарни безсъдържателни фрази и с много синтактични и семантични грешки, които обезсмислят самото прессъобщение. Текущата работа на пресцентъра страда от флегматичността, мързела и незаинтересоваността на Багряна Маркова. В разглеждания случай се наблюдава една нетипична припряност и желание за даване на информация на друга жена, с която са делили общо легло. Това не може да е случайно и по всяка вероятност има хонорувано участие.
Двете прелюбодейки скриха истината от зрителите и едната показа образа на другата като на престаряла бабичка, която съвестно си вършела работата за къшей хляб, защото едва ли не ще умре от глад. Този образ много категорично се разминава с действителността, където въпросната получава 3200 лв. месечна заплата, въобще не работи, а само се включва в кражби на обществени средства.

Източването на НЗОК чрез пиар

Таблица на разходите за пиар на НЗОК по управители за периода от 01.1.2007 до 30.6.2013 г.; Източник: НЗОК; Илюстрация: авторът
Таблица на разходите за пиар на НЗОК по управители за периода от 01.1.2007 до 30.6.2013 г.; Източник: НЗОК; Инфографика: авторът

В таблицата са дадени договорите за пиар на НЗОК в периода от 01.1.2007 г. до 30.6.2013 г. Справката е предоставена от Пламен Цеков и Милена Бояджиева, която е била шефка на пресцентъра през целия период. Единствено по времето на Румяна Тодорова договорите са сключвани с помощта на Багряна Маркова, като Бояджиева е била заобикаляна. Видно и от данните, стратегическото партньорство Румяна-Багряна е похарчило 1,3 млн. лв. за пиар за 34 месеца, а останалите четирима директори с Бояджиева са похарчили едва 75 хил. лв. за 44 месеца. Този крадлив тандем е харчил около 40 хил. лв. месечно за пиар, но това не е случайно, защото Румяна Тодорова е сестра на печално известната Илияна Йотова, която като бездарна журналистка има вкус към присвояванията от тази дейност. Като част от харема на Р. Овч. имам данни за обирите й в Булгартабак и АЕЦ Козлодуй, като съм сигурен, че този списък е крайно непълен. Не знам сега дали разходите на президентството за пиар не са подскочили 20-ина пъти, подобно на съотношението между Румяна и следващия най-щедър управител. След като на власт идва най-корумпираното правителство на България в най-новата ни история (с премиер Орешарски), БСП взема решение да овладее отново Здравната каса и Мая Манолова внася проект за решение на Народното събрание за освобождаването на Пламен Цеков като шеф на НЗОК. С помощта на друга прогнила институция (конституционния съд) Цеков е отстранен и в Касата се връща една от най-некомпетентните, ограничени, безидейни, крадливи и с тежък умствен дефицит управителки — Румяна Тодорова. Тя веднага назначава Багряна Маркова за директор дирекция Връзки с обществеността и отстранява Милена Бояджиева, за да могат спокойно да бушуват през предстоящите присвоявания. От м. октомври 2013 г. крадливата и мързелива Багряна Маркова остава на поста чак до м. февруари 2018 г., когато е пенсионирана от проф. Камен Плочев. Срещу единственият абсолютно честен управител на НЗОК, вой надава пропадналата Ахчиева, която е делила едно и също ложе с Багряна. Абсолютно деградиралите представителки на харема на Доган се опитват да припишат на Камен Плочев неща, в които той няма никакво участие, а ореолът на честност и почтеност, с който са се натруфили, толкова не им отива, че повече би прилягал на вълк, прекарал 9 мес. в пълна кошара.
Здравната каса е илюстрация за огромните кражби, които е извършвала БСП, докато е била на власт. И обратното, управителите на ГЕРБ не са си позволявали да вземат от парите на здравноосигурените за пиар.
В края на 2008 г. и в средата на 2009 г. Румяна Тодорова сключва 2 скандални договора с Прайм Тайм ООД. Първият е на стойност 34800 лв., а вторият 59800 лв., явно апетитът идва с яденето. Сумата на втория договор нараства заради повишаването на прага от който следва да се проведе открита процедура по ЗОП6. Въпреки това ЗОП е нарушен, защото се сключва договор с един и същи изпълнител за една и съща дейност в рамките на една година. И по 2-та шестмесечни договора изпълнението е нулево, а за предвидените в него дейности има вече сключен договор с БТА, който е на стойност 2856 лв. за цяла година. Тодорова обаче е изхвърлена преди окончателното плащане по втория договор, а тъй като парите са лично за нея, тя се притеснява от евентуално неплащане. Тогава в спешен порядък Багряна пише докладна записка за прекратяване на договора, защото вече нямало нужда от него и така НЗОК щяла да спести пари. И хоп Касата превежда цялата сума по договора, която уж щяла да съхрани. Какво се получава: плаща се пълната сума по договор без да са приключили дейностите7 по него с аргументи за пестене на пари, като договорът се прекратява предварително. Това се налага от неочакваното уволнение на Тодорова, която се възползва от и.д. управителя Огнянов, защото на този етап не знае кой ще стане титуляр, с което вероятността за плащане към Румяна ще спадне драстично.

Бажка, крадла юнашка

Бруталното нарушаване на всякакви правила за работа в НЗОК от Багряна, телевизионно представени като ювелирно изпълнение от Ахчиева, са груба манипулация и нарушение не само на журналистическите стандарти, а и на човешките. Такова свирепо поведение е типично за метресите на ДПС-лидера, на които винаги им се разминава. Багряна, известна с нежното „Бажка“, е балкански хъб на интриги, коварства и доноси. Навредила е на толкова много хора около себе си, че телефонният указател е кратък списък в сравнение с броя на пострадалите от Бажка. С парите на данъкоплатците се плащат заплатите на такива чудовища като Ахчиева и Бажка. БНТ продължава да финансира една бездарна, безскрупулна и безсъвестна водеща, не я наричам журналистка, защото не става за такава.
„Създателката на НЗОК“8 дълги години работи в отдел Издания, където издава бюлетин и списание на НЗОК. Като автор на текстове в списанието се самохонорува, въпреки че за това взима и заплата. С „бюлетинчето“ прави стандартните измами — предпечатът и печатът се извършват от приятелски фирми, декларират голям тираж, а отпечатват само стотина бройки. Бажка поставя световен рекорд с издаването на един годишник за над 150 лв. бройката, която прилича на брошурките, пъхани по пощенските кутии от хипермаркетите. Напоследък Багряна се опитва да пробута на проф. Камен Плочев договор с Кирил Вълчев от Дарик радио. От години Касата сключва договор с радиото за около 100 хил. лв., като половината се връщат в дуото Румяна-Багряна (сега Румяна като хонораро-получател е заместена от Жени Начева). За щастие Десислава Гайдарова (Главен секретар) и Камен Плочев устояват на набезите на „новите крадли“.
Самозабравата винаги е компаньонка на дългогодишното безнаказано крадене в държавната администрация. Такъв е случаят с Багряна Маркова и съкреватницата й Ахчиева. В Касата по чудо се появи честен човек, разкарал Багряна от хранилката. За съжаление Камен Плочев е и добър човек и не я уволнява дисциплинарно, нито пък я предава на ДАНС, а я пенсионира поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От екрана се видя, че в защитата на Багряна се включва още един свръхнекомпетентен чиновник, лидерът на КТ Подкрепа, който щял да съди НЗОК, защото Маркова (той я нарича Костова) нямала необходимия стаж. Да, ама гламавите синдикати не знаят, че има абсолютна предпоставка за придобиването на такъв вид пенсия и то е за навършване на 65 год. и 10 мес. за жените9, където Бажка отчита преизпълнение. За съжаление в БНТ не се е появявал честен човек, който да изгони Ахчиева поради явна непригодност, но пък и Касата е такова недопустимо изключение. Дори в синдикатите лидерите не са си на мястото, защото не знаят елементарни норми от трудовото законодателство, иначе смело „разсъждават“ по икономически теми в студията и опонират с ирелевантните си аргументи.
Честните хора нямат място в държавата на Борисов и Пеефски, те са нападани за всяко свястно действие, което предприемат.

Бележки

  1. Национална здравноосигурителна каса.
  2. Алюзията е към оригиналната версия на филма, в която ролята на Оушън се изпълнява от самия Синатра. Всички, ръкували се с него, трябва да се подкрепят, забранено е да се мамят помежду си и т.н. За нарушителите на „кода на честта“ следва наказание от останалите членове на клуба. По онова време Синатра е гастролирал в различните казина.
  3. Връзки с обществеността.
  4. Пълното наименование на дирекцията е „Лекарствени продукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане“ (ЛПМИКПО).
  5. Всъщност на това заседание се взема решение да се иска уточнение от Ахчиева, което е постфактум на изпратената вече информация.
  6. Промяната е приета с ДВ бр. № 94 / 31.10.2008 г. ЗОП — Закон за обществените поръчки.
  7. Основната дейност по него е медиамониторинг, която не може да бъде изпълнена предварително.
  8. В предаването Багряна се провъзгласява за такава.
  9. При наличие поне на 15 год. трудов стаж и важи при пенсиониране през 2016 г., след което се добавят по 2 мес. всяка година. Тоест, при пенсиониране през 2018 г. необходимата възраст (освен 15 год. трудов стаж) е 66 год. и 2 мес.

Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here