Urbi et Orban

Брюксел задейства член 7 от Договора за Европейския съюз, което е началото на санкциите за системно погазване на демократичните ценности от Унгария

19802

Преди около две хилядолетия по тези земи е имало един-единствен град и всички пътища са водили към него. Днес по същите земи има друг град – Брюксел, но много малко магистрали водят натам. През вековете е останала традиция Urbi et Orbi, да е началото на папското обръщение „към града и към света“ на Великден и Коледа. Виктор Орбан предизвика цялата европейска общност („града“) с непокорството си или по-скоро лидерите й, които не търпят възражения от Изтока. Центробежните сили отдавна набират скорост и парламентарните избори в много държави предвещават нещо ново, наречено „апокалипсис“ от мухлясалите политици. Прочутата европейска ценностна система мухляса като водачите, защото правата на т.нар. „малцинства“ значително застрашиха мнозинството, задраскаха се: зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията и равенството на по-голямата част от компактните общности в отделните държави. Пръв Орбан въстана и бе последван от Вишеградската четворка1, но Европейската комисия отвърна с юридическия си инструментариум, с който се опитва да налага волята си. Няма да бъде забравено и приложението на финансови лостове за усмиряване на непокорните.

И така Европейската комисия (ЕК) предложи на Европейския парламент да задейства чл.7 от Договора за Европейския съюз, а той гласи следното:
«Член 7
1. По мотивирано предложение на една трета от държавите-членки, на Европейския парламент или на Европейската комисия Съветът, с мнозинство от четири пети от своите членове, след като получи одобрение от Европейския парламент, може да констатира наличието на очевиден риск от тежко нарушение от държава-членка на ценностите, посочени в член 2. Преди да направи тази констатация, Съветът изслушва въпросната държава-членка и може да отправи препоръки към нея, като действа съгласно същата процедура.

Съветът редовно проверява дали основанията за такава констатация продължават да са налице.

2. Европейският съвет, като действа с единодушие, по предложение на една трета от държавите-членки или на Европейската комисия, след като получи одобрение от Европейския парламент, може да установи наличието на тежко и продължаващо нарушение на ценностите, посочени в член 2 от страна на дадена държава-членка, след като покани тази държава-членка да представи своята позиция.

3. Когато е направена констатация по параграф 2, Съветът може с квалифицирано мнозинство да вземе решение за спирането на някои права, произтичащи от прилагането на Договорите по отношение на въпросната държава-членка, включително и на правото на глас на представителя на правителството на тази държава-членка в Съвета. Като прави това, Съветът взема под внимание възможните последици от такова спиране върху правата и задълженията на физическите и юридическите лица.

Във всеки случай задълженията на въпросната държава-членка според Договорите продължават да бъдат обвързващи за нея.

4. Съветът може впоследствие с квалифицирано мнозинство да вземе решение да измени или отмени мерките, взети въз основа на параграф 3, в отговор на промените в ситуацията, която е довела до тяхното налагане.

5. Условията и редът за гласуване, които, за целите на настоящия член, се прилагат за Европейския парламент, за Европейския съвет и за Съвета, са определени в член 354 от Договора за функционирането на Европейския съюз.»

А ето какво гласи и цитираният чл.22:
«Член 2
Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.»

Греховете на Орбан

През 1998 г. партията на Орбан (ФИДЕС) печели второ място на парламентарните избори след управляващата дотогава Социалистическа партия с лидер и премиер Гюла Хорн. Орбан обаче е новият министър-председател, защото коалицията му с Партията на дребните стопани (ПДС) и Унгарския демократичен форум (УДФ) има повече гласове3. Коалицията печели 42% от националния вот и изхвърля социалистите от властта. Идването на власт на Орбан е последвано от мащабни реформи в държавната администрация, базирани на принципа – централизация на властта, като във фокуса застава премиера. По това време в България управлява Иван Костов и се ласкае, като се сравнява с Орбан. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че Орбан е завършил Оксфорд (Пембрук Колидж), който сега е на 1-во място в най-престижната класация на световните университети, а наш Ваньо е завършил университет извън Топ 1000. Днес един агент на Държавна сигурност (Георги Марков, псевдоними агент „Николай“ и „Стефан“) също сравнява Бойко Борисов с Орбан. Няма нужда да споменавам, че Милиционерска академия (alma mater за Борисов) не може да влезе в никаква световна класация. В този смисъл меганеуместни са сравненията между Орбан и недообразовани български властници, независимо от приликата им в диктаторските способности. В резултат на Орбановите реформи са уволнени десетки хиляди държавни служители, като са заменени с партийни кадри на управляващата коалиция с ясен акцент – ФИДЕС (дори не ми се правят паралели с България). През 2001 г. Орбан посяга и на ръководството на Централната банка, като поставя начело проверен партиен кадър4. Друга голяма промяна е създаването на мегаминистерство на икономиката с министър Дьорд Матолчи, които е и министър на националната икономика по време на правителството „Орбан 2“, а сега е председател на унгарската централна банка. Разбира се, Виктор Орбан си избира5 и главен прокурор – Петър Полт, заемал поста от 2000 до 2006 г. и отново от 2010 досега. Той е активен член на ФИДЕС още от 1993 г. Третото апетитно място за Орбан е унгарското национално радио (Magyar Rádió). В началото на 2011 г. Орбан създава правителствена организация, която да управлява националните унгарски телевизия, радио и телеграфна агенция (MTVA6), като лично ръководи ръководстовото на тръста. Опитът на Орбан да превърне парламента в „гумен печат“ с промяната в мнозинството (от квалифицирано на обикновено) при вземането на някои решения, в крайна сметка е отменено от конституционния съд, но отмяната на постоянните сесии на парламента остава в сила (заседание има всяка трета седмица от месеца, по този начин Орбан намалява възможността за парламентарен контрол до минимум). „Орбан 1“ е правителство, раздирано от скандали за корупция – няколко министри, включително лидера на ПДС и министър на земеделието, са принудени да подадат оставка, същото прави и шефа на Данъчната администрация и отново по същата причина. След изтичането на 4-год. мандат, ФИДЕС и Орбан са пратени в опозиция за 2 мандата. През 2010 г. Орбан е избран за втори път за премиер на страната, когато е станал значително по-опасен. Взел си поука от грешките през първия мандат, той допълнително влошава демократичната система, все в своя угода. Съкращава броя на депутатите на 199 (напомням, че от падането на Желязната завеса през 1990 г. до 2014 г. еднокамарният парламент наброява 386 души).
В края на 2014 г. Орбан изобрети „данък Интернет“, който трябваше да обложи Интернет доставчиците7 с €2,3 за домашен и €16,2 за бизнес абонат месечно8, но се отказа от въвеждането му поради големите граждански протести. В същото време администрацията на президента Барак Обама обяви, че на 6-ма висши държавни служители на правителството на Виктор Орбан се отказва виза, поради основателни подозрения в корупция (вж. Американски отказ за визи за 6-ма, създава напрежение; Рик Лаймън, Ню Йорк Таймс, 20.10.2014 г.).
Корупцията е болестта на всички диктатури, а втората им голяма болест е любовта… към другите диктатори. Така Виктор Орбан обрече сърцето си на Владимир Путин. На 7-ми ноември 2014 г. бившият външен министър на Германия Йошка Фишер каза за Орбан „това е единственото путинистко правителство в цяла Европа“ (вж. Възстава срещу Съветите, за да приближи Унгария до Путин, Рик Лаймън и Алисън Смейл, Ню Йорк Таймс, 07.11.2014 г.). Трябва да коригираме „Йошката“, защото точно в същия ден бе назначено правителството Борисов II, което най-малкото е второто марионетно правителство на Путин9.
Греховете на Орбан са многобройни, но за финал ще спомена само още един – геримандеринг10. Изборите от 2014 г. са спечелени от Орбан именно с помощта на явлението геримандеринг. Постигането на впечатляващите 44.54% през 2014 г. (спад от 52.73% през 2010 г.) и задържането на властта се дължи именно на районирането и овладяването на голяма част от унгарските медии. Там положението със свободата на словото също е много трагично, макар и не е чак толкова зле колкото в България. Унгария държи 73-тото място, а България – „престижното“ 111 в класацията на Репортери без граници (повече информация тук).

Греховете на града

Разразилата се безпрецедентна бежанска криза през последните десетилетия опъна до скъсване здравите връзки между всички страни-членки на ЕС. Една от големите причини за Брекзит е именно глупавото поведение на евролидерите (председател на ЕК (Юнкер), Меркел, лидер на най-голямата европейска икономика, Оланд и Макрон, като „сърце“ на ЕС). Огромната като гигантски комбинат брюкселска администрация, която произвежда продукция за малка работилничка, също е голям проблем. Не искам да се присъединявам към критиците на Брюксел за калпавата продукция, защото не съм съгласен с мнението им (голяма част от производството на административни документи е висококачествено), но не мога да не се съглася с липсата на ефективност (малко количество на фона на изразходваните финансови, административни, организационни, кадрови и времеви ресурси).
Износът на демокрация се превърна в основно занимание на Запада, като износа на контрареволюция от комунистическите режими. Различните неправителствени организации се опитват да влияят на общественото мнение в страните от Изтока и да им внушават разни неща, които може и да не се приемат от местните народи. Тези „концепти“ на слабоинтелигентни специалисти, които започнаха да внушават и налагат на „аборигените от изтока“ не са общоприети в научните среди. И не може някакви масови либерални концепции да стават валидни поради налагането им от някакви тинк-танкове. Най-важната особеност на тези организации, че те са именно танкове, т.е. елемент от военното дело, което априори е безмозъчно, тъй че „конструктът“ ‚тинк-танк‘ е идеален пример за оксиморон.
Неслучайно в увода цитирах „члена за ценностите“, от него е ясно, че Градът е изгубил посоката и ценностите не са това, което бяха. Не е само Орбан виновен. Да не говорим, че като интелигентност превъзхожда почти всички европейски лидери (вкл. Тереза Мей), но най-вече Меркел и Педро Санчес, донякъде Макрон е на неговото ниво. В много страни (напоследък в Италия и частично в Германия, преди година в САЩ) политическата система има шансове коренно да се промени и зловредната ‚политическа коректност‘ да бъде заменена от ‚житейската истина / реалност‘ или нещо такова. Може да е много хуманно да поемеш изцяло грижите за някой бежанец, но също така е мегадемократично да не го направиш, щом не желаеш. Хитреци като Орбан използват това, за да укрепват диктатурата и банковите си сметки, но им го позволяват лицемерните бюрократи, независимо от местоположението си – Брюксел, Берлин, Париж, Вашингтон (Ню Йорк), Мадрид…

Ето за какви демократични ценности си затвори очите Европа:

 • централизиране на властта (в случая – в ръцете на министър-председателя)
 • манипулиране на изборите; основен стълб на демокрацията e смяната на правителствата посредством свободни и честни избори (Орбан прибягна до геримандеринг, а окупираните обществени медии го хвалеха както Пеефски хвали Бойко)
 • назначаване на партийни кадри начело на икономически институции, които трябва да са независими и оглавявани от експерти (напр. Централната банка. Същата стъпка си позволи и др. диктатор – Ердоган, при него плодовете от този акт са налице. Сравнението с България отново е излишно)
 • превземане на прокуратурата; това е втори стълб на демокрацията, като част от съдебната система (назначаването на партиец за главен прокурор, при това двукратно)
 • превземане на обществените медии; това е поредният демократичен стълб, отсечен от Виктор Орбан (създаване на правителствен тръст, който финансира, ръководи и контролира държавните телевизии, радио, телеграфна агенция).

Бруталното погазване на демократични принципи, които са в директна вреда само на унгарския народ, не бяха забелязани от бдителната ЕК, но това е резултат от двойния стандарт – щом не се отнася до богатия Запад, диктаторите като Орбан и Борисов могат да правят каквото си искат, дори могат да ги целуват и тупат по гърбовете. Когато обаче работата опря до разпределянето на емигранти (пряко рефлектиращо върху богатия Запад) и бунта на Орбан – лицемерната ЕК задейства наказателна процедура срещу непослушника.
Виктор Орбан е недвусмислено корумпиран диктатор, който не се спира пред нищо, за да се задържи на власт или за да се обогати (това е единствената прилика с Борисов). Той гази демокрацията с дикаторските си ботуши. Западът също нарушава демокрацията, но го прави с кадифени ръкавици – те реално не се интересуват от демократичните ценности, а само от онези дейстия, които ги касаят пряко. И едните и другите не са от добрите (то добри май няма вече). Въпреки това, недемократичността на Запада е като унес на гениален в живота наркоман, който след като слезе от облак № 9, ще сътвори чудеса, докато Орбан е добре облечен мародер, газещ трупове и трупаш активи от това, който като слезе от власт само ще навява ненужен спомен.

Бележки

 1. Унгария е част от Вишеград, заедно с Полша, Чехия и Словакия. {б.ред.}
 2. Процедурата по чл.354 от ДФЕС не е интересна в случая и няма да се спирам на нея.
 3. Унгарска социалистическа партия – 29.8% и 32.2%, ФИДЕС – 26% и 28.2%, ПДС – 13.3% и 13.8%, УДФ – 3.1% и 3.1%. Първите числа отразяват вота в едномандатните райони, а вторите – в многомандатните. Парламентът по онова време има 386 места, разпределени, както следва: 176 места в едномандатните райони, 152 в многомандатните на областно и общинско ниво и 58 мандата се доразпределят по национална партийна листа.
 4. Формално Жигмонд Ярай е независим, но е министър на финансите в правителството на Орбан. Остава на поста гуверньор до 2007 г., когато го сменя Андраш Шимор.
 5. Налага ли се да припомням репликата на Николай Кокинов (експрокурор на София) „ти си го избра“, обръщение към Бойко Борисов по отношение на Сотир Цацаров.
 6. От унгарски език Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap – Помощен доверителен фонд за медийни услуги.
 7. ISP – Internet Service Provider.
 8. Законопроектът беше определил данъка в местна валута 700 и 5000 форинта съответно. Първоначалната идея е облагането на трафика – за всеки гигабайт по почти ¢50 (150 HUF), но тя отпада и остава само плоска месечна такса.
 9. Има съществена разлика между 2-те. Връзката между Орбан и Путин не е йерархична, а партньорска, докато връзката с Бойко Борисов е като между прислужник и господар. Коалиционни партньори на ГЕРБ в онова правителство бяха Реформаторския блок, но това никак не е достатъчно, за да се измъкне България от лапите на Кремълския сатрап.
 10. Епонимът идва от името на 5-тия американски вицепрезидент (един от подписалите Декларацията за независимостта на САЩ, понякога наричани „бащи-основатели“ като един от 5-мата представители на щата Масачузетс) Елбридж Гери и корена на думата „саламандър“ (епонимът всъщност е геримандер). Същността на явлението е в определянето на специфични граници на избирателните райони, така че да фаворизират определена партия, личност или група при провеждане на избори – прави се чрез стратификация (по пол, възраст, раса, професия, образование и т.н.). Гери определя граници на избирателен район Бостън, Масачузетс, които графично приличат на саламандър (оттам и втората част на епонима).

Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here