Револвираща техническа грешка

Великолепно разследване на Миролюба Бенатова извади наяве нова корупция и схема за прикриването й

19060

Глаголът „револвирам (се)“ е навлязъл в българския език от английски. Използва се предимно във финансите – ‚револвиращ кредит‘. Има 3 глаголни значения: (1) прх. или нпрх. въртя (се) в кръг, придавам въртеливо движение на предмет около друг или около централна ос; (2) нпрх. фокусирам (се), разглеждане на нещо като главен фокус или тема; (3) нпрх. зациклям, събитие появяващо се в определен цикъл или на регулярни периодични интервали. Тук се използва в 1-вото му значение. {б. ред.}

На култовата дата 02.2. т.г. Миролюба Бенатова в предаването си Алтернативата по ТВ1, озаглавено „Как започва войната за гласове“ (оригинално видео тук) разкри поредната афера за източване на Здравната каца от печално известната Правителствена болница1. Телевизионното предаване продължи на 10.2.2021 г. под заглавие „Политически игри“ (оригинално видео тук), в което двама смели (момиче и момче) свидетелстваха пред камерата за безчинствата на един отдавна известен изпечен корупционер – Любомир Спасов. Същата одиозна личност е прочута като подхвърквач с академична титла, за която няма никакви качества. Научният авторитет на повечето български професори, но и на този в частност, в международните академични среди е нулев. Затова в настоящия коментар няма да използвам титлите, които тези самозванци прибавят към името си. Те и без друго твърде често го правят, за да им пригласям и аз. Ето хронологията на събитията:

 • МБАЛ Лозенец се обръща към животозастрахователна компания, предлагаща допълнително здравно застраховане, с предложение да извърши безплатно профилактичен преглед на застраховани при нея лица. Това вероятно е продиктувано от кризисната 2020 г. (епидемията Ковид-19 беше довела до почти нулеви хоспитализации, лечение или диагностика на други заболявания). Естествено, застрахователната компания приема, защото на нея не й струва нищо, а извършва услуга на застрахованите при нея лица
 • през м. ноември 2020 г. преминават на профилактичен преглед неустановен брой лица по тази схема. Според свидетелите на Миролюба (Гергана Христова и Боян Бакърджиев) профилактичният преглед е включвал: PCR тест за Ковид-19, ПКК2, доплер на феморална и други артерии на долните крайници3, но около 100 души се оказват хоспитализирани по спешност в деня на прегледа си с диагноза „Емболия и тромбоза на артерии на долните крайници4“. Клиничната пътека, по която тази центурия5 е хоспитализирана, се нарича „интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания6“ на стойност 3318 лв., съгласно чл. 338. (1) НРД7. Съгласно изискванията на клиничната пътека, минималният болничен престой е 2 дни, а всички пациенти отричат да са останали и секунда повече от необходимото за профилактичния преглед
 • разследването на Миролюба Бенатова твърди, че за всеки един фалшиво хоспитализиран пациент МБАЛ Лозенец (де факто) е откраднала от НЗОК8 по 3671 лв. В документите фигурират имената на лекарите-разбойници, например Гергана е хоспитализирана на 27.11.2020 г. от д-р Васил Козаров, а Боян на 26.11.2020 г. от д-р Росен Разбойников, а и двамата твърдят, че не са виждали „лекуващите“ си лекари. Датите на хоспитализация съвпадат с датите на т.нар. „профилактичен преглед“
 • На 14.1.2021 г. контрольор от НЗОК позвънява на Боян, на 21.1.2021 г. същото се случва и с Гергана, и след като те декларират пълното отсъствие на хоспитализация, служителят обещава изпращане на Анкетна карта по имейл, която пациентката да попълни и върне обратно на проверяващите, в която карта тя декларира обстоятелствата от присвояванията на спасовата болница, а на Боян обещават лично явяване на работното му място с подобна карта. Нито Боян вижда служителите на НЗОК, нито Гергана получава нещо по имейла, те лично отиват до НЗОК, за да попълнят въпросните документи. Явното нежелание на контролните органи на Здравната каса да извършват проверка на спасовата болница е повече от видимо. Те формално позвъняват някому и с хиляди увъртания за липса на проблеми, успокояват пациента, че ще има някакво развитие, разчитайки на къса памет и незаинтересованост, а след това попълват протоколи от проверката с измислени факти
 • На 09.2.2021 г. Гергана, Боян и Миролюба посещават разбойническото свърталище, за да получат копие от медицинската им документация, но неуспешно. В направения от тях електронен преглед на пациентското им досие от уебсайта на НЗОК (тук) са установили, че са били хоспитализирани и им е правено: електрокардиограма (ЕКГ); микроскопско изследване на кръв ведно с друго микроскопско изследване; интравенозно им е приложен фармакологичен агент – антикоагулант; артериография на феморалната и други артерии на долен крайник; ангиопластика или атеректомия на некоронарен съд; флебография / венография. Те категорично отричат подобни изследвания с изключение на изследването на кръвта при условие, че става дума за ПКК.

Едно изненадващо признание

Очевидна е връзката между контролираните и контролиращите. Като вторите много силно желаят да не открият никакви нарушения от страна на изпълнителите на медицински дейности. Няма как това необуздано желание за перфектност на проверяваните болници, да е продиктувано от доброто сърце на проверяващите. Те непременно се облажват по някакъв начин, защото още щом постъпи сигнал при тях срещу някоя болница и болницата тутакси узнава. Формалните позвънявания към пациенти (в случая Гергана и Боян) са свидетелство за това как Касата хем се прави, че проверява нещо, хем проверките им са ялови. Все се намират някакви идиотски оправдания – несъвършено законодателство, „вързани чиновнически ръце“, които не могат да правят нищо друго, освен да прибират подкупи, някаква свръхестествена закрила на проверявания обект и т.н. Разглежданият случай прекрасно илюстрира мутуалистичната симбиоза между контролиращи и контролирани, между проверяващи и проверявани, и всичко това на гърба на нещастния здравноосигурен, от когото тези тлъсти котараци са готови да одерат и 10 кожи. Мутуалистичната симбиоза е най-малко изучаваната от науката, за разлика от паразитизма, когато паразитът извлича едностранна полза от гостоприемника. При симбионтите, наричани мутуалисти, организмите имат двустранна полза, такава например е чревната микрофлора в човешкия организъм (микрофлората получава хранителни вещества, а човекът получава крайния продукт от обработката им). Друга известни мутуалистична симбиоза е микоризата между гъби и растения: първите доставят на растението фосфор, а вторите доставят на гъбите захари, продукт на фотосинтезата. Такава е симбиозата между НЗОК и болниците, срещу информация за извършване проверка или претупването й, контролиращите органи получават захарчета (много вероятно в специален формат за нощно шкафче).
Точно в деня на заповедта на управителя на НЗОК (Петко Салчев) за начало на проверката, МБАЛ Надежда изпраща писмо до Здравната каца, че е открила техническа грешка и следва да върне около ¼ милион надвзети лева по цитираната тук клинична пътека и то само за цитирания месец. Вероятно извън този месец (м. 11-2020 г.) болницата не е правила никакви нарушения, защото за тях няма и заповед за проверяване. Техническата грешка се изразява в изработване на една камара медицинска документация: амбулаторен лист с подписи на лекуващ лекар, началник на отделение, пациент (при приемане и изписване), изследвания, протоколи за извършени манипулации и т.н. Тук е важно да се отбележи, че в болниците действа една малоумна система за сканиране на документите за самоличност (трите реда с машинночетим код на гърба с множество знаци <<<<), чиято идея беше да предотврати фалшиви хоспитализации, но тази „пречка“ е премината чрез сканиране на ксерокопието на личната карта на пациента, което е злоумишлено действие от страна на болницата. След което следва Втора фаза на изработката – тази на финансова документация за представяне пред НЗОК, която по електронен път е предадена въз основа на вече направената медицинска документация. Логичната Трета фаза на инкасирането на обществените средства няма да разглеждаме. Да се чуди човек кое ли е провокирало иначе безчестните служители на болницата накрая на морала да разровят досиетата си за точно определен месец, отпреди 4 мес., точно за който има назначена проверка и да открият „техническата грешка“? За мирното гражданство няма никакво съмнение, че мошениците се опитват да прикрият безчинствата си, защото има външен сигнал от некорумпиран журналист, каквато е Миролюба Бенатова. Трябва да се подчертае, че такива случаи са много малко, защото журналистите тип „Бенатова“ се изчерпват с пръстите на ръцете.

Що е техническа грешка

Българската юриспруденция (в см. на съдебна практика9) трябваше да угоди на новите „капиталистически“ реалности и, разбира се, им угоди. Така огромно количество порочна документация се обявяваше за плод на „техническа грешка“ от държавните служители в съдружие със съда, когато имаше вероятност да се разрази скандал. И благодарение на това безкрайно тъпо оправдание, нямаше последици за никого. Тук ще отворя една скоба с разказа „Техническа грешка“ на О. Хенри10, част от сборника разкази „Въртележка“. Там Сам Дорки преследва кръвния си враг Бен Татъм, който в началото на разказа убива брат му Лестър и отмъква годеницата му Ела Бейнс. Кодексът на честта забранява убийството на мъж в присъствието на жена, а тъй като Бен през цялото време е с Ела, то Сам не може да го изпрати в царството небесно. Накрая Сам установява „техническата грешка“: «кодексът не позволява застрелването на мъж в компанията на жена, но гръмотевици, никой не може да ти забрани да застреляш жена в компанията на мъж». Благодарение на тази техническа грешка в кодекса Сам застрелва предрешения като жена Бен. Тук затварям скобата с извода, че „техническата грешка“ понякога може да има фатални последици. По дефиниция техническата грешка е: неволно действие или съвкупност от максимум няколко неволни еднотипни действия, водещи до неправилен или неточен резултат от гледна точка на механизма на извършване на самото действие. За да има ‚техническа грешка‘ следва кумулативно да са изпълнени:

 • действието да е неволно. Тук има съвсем тенденциозно фабрикуване на документи (множество фалшифицирани документи с множество участници във фалшикацията), дори има заблуждаване на техническо средство (скенер за машинночетим код); всяко едно от извършваните действия е направено с умисъл (съвсем съзнателно) и с ясната цел да се източи НЗОК
 • действията трябва да са максимум 2-3 и да са еднотипни, а не толкова мащабни и разнообразни: фалшифициране на подпис на пациента при постъпване и при изписване с отбелязване на фалшиви диагнози, дати, направени изследвания и манипулации; лекуващи лекар и техните началници подписват неистински документи; оформяне на огромна по обем непротиворечаща си вътрешно документация, но и неотговаряща на реалността. Това са прекалено много действия, които не могат да се отдадат на случайността
 • механизмът на извършването на грешката следва да е от техническо естество. Тоест, ако пишем с клавиатура и сбъркаме малко се получават прочутите грешки typos (типографски грешки), когато вместо една буква е натисната (респ. отпечатана / изобразена / написана) друга – чиста техническа грешка, но не можем да изпишем съвсем различна дума от исканата случайно. Можем да облечем пуловера си наобратно (т.е. с вътрешната страна навън), което си е техническа грешка, но не може да го облечем вместо панталон, което пък няма да е. И т.н., и т.н. Безброй са вариантите да направим случайна грешка в момент на разсеяност или друго неразположение, което би могло да е техническа грешка, защото това е механизмът на извършването й, но изхвърлянето на клавиатурата през прозореца или неподходящото обличане на пуловер – не са.

Оттук идва и втора дефиниция за техническа грешка: случайна грешка, направена по технически способ. В поведението на спасовата болница се наблюдава съвсем умишлена, целенасочена и съзнателна крадливост. Те дори са инициатори на процеса по провеждане на безплатен профилактичен преглед. За какво ли? За да съберат лични данни на пациенти, които да използват с определена цел – източване на НЗОК. Оправданието за „техническа грешка“ следва да бъде отхвърлено и трябва да бъдат наказани и за парите, от които „доброволно“ са се отказали.
На пресконференция на НОЩ11, Миролюба се опита да поиска мнението на министъра на здравеопазването относно скандала. Реакцията на Костадинка беше като на препариран гущер, който гледаше в една точка и не промълви нищо в продължение на почти минута. Всичките му словесни финтифлюшки издават нечиста природа и желание за потулване на случая. Никой не си прави илюзии за Костадинка, Буци12 и останалите членове на шайката, но случаят не трябва да се забравя, нито пък да остане без последствия.

Бележки

 1. Както и да кръщават въпросното лечебно заведение (МБАЛ Лозенец, Болница накрая на морала и т.н.) тя ще си остане символ на болница за правоимащи, символ на корупцията, байганьовщината и безчестието българско.
 2. Пълна кръвна картина, включваща: RBC – брой на еритроцитите (червени кръвни клетки); MCV – среден обем на еритроцитите; MCH – средно съдържание на хемоглобин в еритроцит; MCHC – средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите; RDW – ширина на еритроцитното разпределение (девиация на еритроцитите); HCT – хематокрит (концентрация на еритроцитите в кръвната плазма); Hb – хемоглобин (белтък, пренасящ кислород); WBC – брой на левкоцитите (бели кръвни телца); PLT – брой на тромбоцитите (показател за кръвосъсирване); MPV – среден обем на тромбоцитите; PDW – диапазон на разпространение на тромбоцитите.
 3. Точното наименование на изследването е ‚периферна доплерова сонография‘ и представлява ултразвуково изследване на кръвоносните съдове (вени и артерии), в случая на краката.
 4. Съгласно МКБ-10, това е диагноза I74.3 (Embolia et thrombosis arteriarum extremitatum inferiorum), от групата с буквен индекс “I” – болести на артериите, артериолите и капилярите. МКБ-10 е Международен класификатор на болестите, 10-та версия.
 5. Това е най-малкото подразделение на римския легион и е с численост 100 души. {б.ред.}
 6. Точният номер и наименование на клиничната пътека е: КП № 20.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 год.
 7. Национален рамков договор № РД-НС-01-4 / 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
 8. Национална здравноосигурителна каса. {б.ред.}
 9. Юриспруденцията далеч не винаги означава „съдебна практика“.
 10. Литературен псевдоним на американския майстор на късия разказ Уилям Сидни Портър (11.9.1862 – 05.6.1910 г.). Става дума за разказа “A Technical Error” от сборника с 24 разказа “Whirligigs” (1910 г.).
 11. Национален оперативен щаб по отношение на Ковид-19. {б.ред.}
 12. Нов прякор на Бойко Методиевич от посещението му в храм във Варна в понеделник 15.2.2021 г. (видеото тук – YouTube). {б.ред.}

Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here